Hallituksen suunnittelukokous, kokous 07.10.2019 10.45 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että esittelijä, sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen on estynyt. Esittelijänä toimiii sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilö, johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen.