Hallituksen suunnittelukokous, kokous 08.11.2021 09.03 Auditorio, FM5

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat

Perustelut

Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallitus on 16.9.2019 § 133 tarkistanut otto-oikeuden piirissä olevia asioita. Otto-oikeuden piiristä on poistettu KVTES:n soveltamista koskevat päätökset sekä vakituiseen työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset, koska ne edellyttävät työntekijän ja työnantajan välistä työsopimuksen tekemistä. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että se voi seurata viranhaltijoiden päätöksentekoa intran kautta.

Otto-oikeuden piiriin on jätetty seuraavat asiat:

  • Vakituiseen virkaan ottamista koskevat päätökset
  • Erva-yhteishankintapäätökset, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot
  • Hankintapäätökset, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa

Otto-oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta.

Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat pääötöspöytäkirjat ajalta 19.10. - 1.11.2021 on tallennettu Y:verkkolevyasemalle (00_Hallitus -kokouskansioon), koska teknisen ongelman vuoksi, niitä ei ole voitu tallentaa sähköiselle kokousalustalle.

Sairaanhoitopiirin johtaja
Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:
§ 114/2021 TA3 / Ylihoitajan virka, Lotta Kunnari, 28.10.2021
§ 115/2021 Ylilääkärin virka kriisi- ja aluepsykiatrian vastuualueella, Kirsti Nurmela, 28.10.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 19.10. - 1.11.2021 hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti

  • että sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevia päätöspöytäkirjoja ajalta 19.10. - 1.11.2021 ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.