Hallituksen suunnittelukokous, kokous 08.11.2021 09.03 Auditorio, FM5

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma Hankeraportti 33, ajanjakso V - VIII / 2021

559/2019

Valmistelija

  • Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelussa on kuluneella jaksolla keskitytty masterplan ratkaisun löytämiseen uudisrakennusten sijoittelun ja laajuuden osalta. Hallituksen suunnittelukokous linjasi kesäkuussa, että suunnittelua jatketaan niin, että B-rakennus säilytetään ja sen eteen rakennetaan korkeita uudisrakennuksia. Ratkaisu edellyttää kaavasta poikkeamislupaa, jonka hakeminen hallituksen päätöksellä käynnistettiin. Masterplan suunnittelua on jatkettu Tampereen kaupungin kaavoituksen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Hallituksen kevätseminaarissa esiteltiin päätöksenteon prosessi ja aikataulu.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen tuottavuuspotentiaalia kartoittavan projektin tulokset ovat valmistuneet kuluneella jaksolla. Projektissa on arvioitu loppuvaiheessa mukana olevien yksikköjen kehittämistoimenpiteiden tuottavuusvaikutuksia. Toiminnan kehittämistä koskevat tunnistetut tuottavuuspotentiaalit ovat kuitenkin hyödynnettävissä Taysissa laajemminkin. 

Tays Psykiatrian T-rakennuksen rakentaminen on edennyt kuluneella kaudella yli ensimmäisen kolmanneksen. Työt etenevät suunnitellusti ja pääosin aikataulussa. Pisimmälle edenneissä osissa tehdään sisätöitä ja toisaalla pystytetään vasta elementtejä. Maailmanlaajuinen pandemia ei ole vaikuttanut töiden etenemiseen työmaalla. Pandemiasta johtuen rakennustarvikkeiden kustannustaso on kuitenkin kasvanut merkittävästi ja saatavuus heikentynyt, joka voi aiheuttaa hankkeelle aikatauluriskin. Tilannetta seurataan tarkasti ja sen ei ennusteta uhkaavan hankkeen kokonaiskustannusarviota. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti, mutta ripeästä etenemisestä ja suunnittelumuutoksista johtuen hankkeelle talousarviossa varattu kustannusvaraus vuodelle 2021 on ylittymässä. 

Etupihan L- ja D-uudisrakennuksissa on tehty takuutarkastuksia ja joitain vähäisiä muutostöitä. Sydänsairaalan osalta takuuasiat on saatu päätökseen alkuvuodesta 2021. Koko hankkeen takuutarkastus pidettiin elokuussa 2021. Takuukorjaukset jatkuvat ja seuraava tarkastuskohta on syys-lokakuun vaihteessa.  Tavoite on, että takuutyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 

F-rakennuksessa on tehty pieniä käyttäjälähtöisiä parannustöitä. Urakan sisällä erillisenä hankkeena tehdyssä R-rakennukseen toteutetussa MRI-laajennuksessa on aloitettu tavanomainen potilaskuvantaminen. Laitetta käytetään rajatusti soveltuviin kuvauskohteisiin.  

R-rakennuksen ruokapalvelujen annosjakelukeittiölle, sairaala-apteekin varastoautomaatille ja sädehoidon annossuunnittelumagneetille valmistuneissa tiloissa toiminta on vakiintunut. Tiloissa tehdään vielä joitain pieniä parannuksia. 

Sairaanhoitopiirin investointiosassa on varattu investointimäärärahaa vuodelle 2021 yhteensä 66,87 milj. euroa. Tästä 5,3 milj. euroa on kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen määrärahavarausta. Toteumaksi tammi-elokuussa 2021 muodostui 28,26 milj. euroa (42% talousarviosta), josta liikelaitoksen toteuma on 0,45 milj. euroa. Vuoden 2021 toteumaennuste koko investointiohjelman osalta on elokuun lopun tilanteessa 60,19 milj. euroa eli 6,68 milj. euroa alle talousarvion (välitilinpäätöksen julkaisuhetkellä ennuste oli 0,4 milj. euroa pienempi; tämän jälkeen psykiatrian uudisrakennuksen ennustetta on päivitetty 31,3 milj. eurosta 31,7 milj. euroon).
 
Koronapandemian vuoksi uudistamisohjelman suunnittelua on edelleen toteutettu etäyhteyksin.  Rakentamisen osalta pandemia ei ole aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia tai aikatauluviivästymiä.    

Tays Uudistamisohjelman Hankeraportti 33, ajanjakso V - VIII/2021 on liitteenä. Asiaan liittyvä oheismateriaali (kehittämisjohtajan esittelydiat) tallennetaan sähköiselle kokousalustalle perjantaihin 5.11.2021 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Tays Uudistamisohjelman Hankeraportti 33, ajanjakso V - VIII / 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.