Hallituksen suunnittelukokous, kokous 08.11.2021 09.03 Auditorio, FM5

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tays uudistamisohjelman loppuvaihe: I vaiheen hankesuunnitelman hyväksyminen ja investoinnin käynnistäminen

211/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi
Petri Laurikka, Petri.Laurikka@pshp.fi

Perustelut

Taysin uudistamisohjelma hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa 20.9.2010 investointeja ohjaavaksi puiteohjelmaksi. Vuonna 2014 etupihahankkeesta päätettäessä korostettiin tarvetta saattaa Taysin uudistamisohjelma loppuun, jotta uudistamisohjelman alkuperäiset tavoitteet toteutuisivat samalla kun välttämättömät kiinteistöjen uudistukset tehdään. Valtuuston keskustelutilaisuudessa 1.9.2014 nousi esiin vanhojen A-, B- ja K-rakennusten saneerauskelpoisuus kerroskorkeutensa ja kantavien rakenteidensa vuoksi. Tästä syystä todettiinkin, että remonttiketjun lisäksi on mahdollista tarve rakentaa myös uutta.

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että todennäköisesti ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami muuttuu, koska teknisten reunaehtojen huomioiminen ei ollut niin perusteellista ja rakennusten kunto oli arvioitu paremmaksi kuin vuoden 2018 alussa oli todettu.

Esisuunnittelun tilannetta käsiteltiin hallituksen suunnittelukokousta edeltävässä infotilaisuudessa 3.6.2019. Tuolloin todettiin, että volyymiarvioihin vaikuttaa olennaisesti Hatanpään sairaalan tulevaisuus, ja päädyttiin selvittämään tämä aikatauluineen ennen esisuunnittelun eteenpäin viemistä hankesuunnitteluun. Tuolloin todettiin myös A-rakennuksen heikko kunto ja tarve rakennuksen tyhjentämiselle.

Julkisuudessa on ollut viime viikkojen kuluessa esillä Taysin tila-asiat. Osa uutisoinnista on ollut epätäsmällistä. Tämän vuoksi uudistamisohjelman johtoryhmässä 19.8.2019 esitettiin loppuvaiheen suunnittelun tilannekatsauksen antamista myös hallitukselle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää 

 •  merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun tilannekatsauksen.


 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Tuukka Liuha, Olga Haapa-aho ja Jari Andersson saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi
Petri Laurikka, Petri.Laurikka@pshp.fi

Perustelut

Taysin uudistamisohjelma hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa 20.9.2010 investointeja ohjaavaksi puiteohjelmaksi. Vuonna 2014 etupihahankkeesta päätettäessä korostettiin tarvetta saattaa Taysin uudistamisohjelma loppuun. Valtuuston keskustelutilaisuudessa 1.9.2014 nousi esiin, ovatko vanhat A-, B- ja K-rakennukset saneerauskelpoisia täyttämään toiminnalliset ja rakennustekniset vaateet, koska niiden kerroskorkeus on nykymitoin matala ja kantavat rakenteet estävät laajojen tilojen sijoittelua sekä tulevaa muuntojoustavuutta. Tästä syystä todettiinkin, että remonttiketjun lisäksi on mahdollinen tarve rakentaa myös uutta.

Etupihan valmistumisen ja vielä rakenteilla olevan vuoden 2020 syksyllä käyttöön otettavan F-rakennuksen jälkeen uudistamisohjelma on noin puolivälissä. Uudistamista tarvitsevat vielä synnyttäneiden vuodeosastohoito, gynekologia, gastroenterologia ja gastrokirurgia, kuvantaminen, pääkeskus sisältäen neuroalat ja korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä suusairaudet, osa fysiatriaa, osa sisätaudeista, keuhkosairaudet, tehohoito, urologia ja yleiskirurgia, ensiapu Acuta sekä työtiloja mm. yhtymähallinnolle ja osalle palvelukeskusta. Lisäksi erillisenä on päätetty aikuispsykiatrian uudistiloista, jotka valmistuvat käyttöön vuoden 2023 kuluessa.

Hallitus päätti 5.3.2018, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että todennäköisesti ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami muuttuu, koska teknisten reunaehtojen huomioiminen ei ollut niin perusteellista ja rakennusten kunto oli arvioitu paremmaksi kuin vuoden 2018 alussa oli todettu. Viime vuosina on saatu lisätietoa vanhojen rakenteiden teknisistä riskeistä.

Esisuunnittelun tilannetta käsiteltiin hallituksen suunnittelukokousta edeltävässä infotilaisuudessa 3.6.2019. Tuolloin todettiin, että volyymiarvioihin vaikuttaa olennaisesti Hatanpään sairaalan erikoissairaanhoidon tulevaisuus, ja päädyttiin selvittämään tämä aikatauluineen ennen esisuunnittelun eteenpäin viemistä kohden hankesuunnittelua. Tuolloin todettiin myös A-rakennuksen heikko kunto, rakenteelliset riskit sekä tarve rakennuksen tyhjentämiselle. Vanhojen rakennusten tila-asiat ja uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun tilannekatsaus merkittiin tiedoksi hallituksen suunnittelukokouksessa 2.9.2019. Hatanpään osalta hallitus totesi tarvittavan ratkaisun nopealla aikataululla sekä Hatanpään vuokrasopimuksen päivittämiseksi että uudistamisohjelman loppuvaiheen eteenpäin viemiseksi.

Hatanpään sairaalan kiinteistö on Tampereen kaupungin omistuksessa. Tays on siellä vuokralla. Nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa. Erikseen käydään neuvotteluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen välillä psykiatristen toimintojen yhdistämisestä.  Mikäli ne siirtyisivät Taysin toiminnoiksi kokonaan, Hatanpäälle jäävät Tampereen toiminnat kattaisivat enää noin 5 % tiloista loppujen ollessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintaa.

Taysin kannalta on kolme vaihtoehtoa Hatanpäällä toimimisessa: jatketaan nykylaajuudella, poistutaan kokonaan, tai poistutaan maltillisesti niiltä osin kuin eniten synergiaetuja on saatavissa Tays Keskussairaalan toimintojen suhteen. Hallituksen iltakoulussa 19.9.2019 käytiin keskustelua asiasta. Kannatettavalta tuntui maltillisen Hatanpäältä Tays Keskussairaalaan siirtymisen vaihtoehto. Se näyttää sisältävän kokouksessa esitellyn diasarjan mukaisesti eniten etuja / mahdollisuuksia ja vähiten uhkia. Diasarja on liitteenä.


Jos Hatanpäältä siirretään toimintaa osaksi Tays Keskussairaalan uudistamisohjelmaa, edellyttää se, että toiminnalliset suunnitelmat päivitetään volyymeineen. Samalla jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon nykyistä oleellisesti laajempi myöhäisiltapäivätoiminta poliklinikoilla ja leikkausosastoilla.

Kun uudistamisohjelman jatkovaiheen toiminnallinen laajuus on hyväksytty, toimintojen sijoittelun, rakentamisen vaiheistuksen ja aikataulun esisuunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Tämä suunnitteluaika tulisi huomioida Hatanpään vuokrasopimuksen valmistelussa siten, että sopimus olisi alkujaan lyhyempi, esimerkiksi 1+1 vuotta, tai sisältäisi mahdollisuuden joidenkin toimintojen poistumisesta joustavasti. Kun toimintojen sijoittelun kokonaissuunnitelma on valmis, on sairaanhoitopiirin helpompi sitoutua myös Hatanpäälle jäävien toimintojen edelleen kehittämiseen.

Jatkovalmistelussa tulisi selvittää myös mahdollisuudet, Tampereen kaupungin virkamieskeskusteluissa esitetyn mukaisesti, Rauhaniemen sairaalan toimintojen sijoittumisesta Hatanpäälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

hallitus päättää

 • että sisällytetään Taysin uudistamisohjelman jatkovalmisteluun niiden toimintojen siirto Hatanpäältä Keskussairaalaan, joilla saavutetaan suuri hoidollinen synergia- ja tuottavuushyöty.
 • että laaditaan uudistamisohjelman jatkamiseksi esisuunnitelma uudistettavien toimintojen sijoittelusta Keskussairaalan alueella, suunnitelma rakentamisen vaiheistuksesta sekä sen alustava aikataulu- ja kustannusarvio.
 • että Hatanpään tilat vuokrataan lyhyemmällä, esimerkiksi 1+1 vuoden vuokra-ajalla tai sopimuksessa muutoin huomioidaan sairaanhoitopiirin tilatarpeiden joustavuus.

 

Kokouskäsittely
Esittelijä muutti päätösehdotuksen 3. ponnen kuulumaan seuraavasti: "Hatanpään tilat vuokrataan siten, että huomioidaan sairaanhoitopiirin tilatarpeiden joustavuus ja että neuvotteluja omistajan kanssa jatketaan kuluvan vuoden aikana. 
 

Päätös

Hallitus päätti

 • että sisällytetään Taysin uudistamisohjelman jatkovalmisteluun niiden toimintojen siirto Hatanpäältä Keskussairaalaan, joilla saavutetaan suuri hoidollinen synergia- ja tuottavuushyöty,
   
 • että laaditaan uudistamisohjelman jatkamiseksi esisuunnitelma uudistettavien toimintojen sijoittelusta Keskussairaalan alueella, suunnitelma rakentamisen vaiheistuksesta sekä sen alustava aikataulu- ja kustannusarvio,
   
 • että Hatanpään tilat vuokrataan siten, että huomioidaan sairaanhoitopiirin tilatarpeiden joustavuus ja että neuvotteluja omistajan kanssa jatketaan kuluvan vuoden aikana.


Merkittiin, että Jari Laurikka, Jarko Keivaara ja Pasi Virtanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Pekka Järvinen oli poissa kokouksesta klo 10.57 - 11.01 ja klo 11.22. - 11.26 asian käsittelyn aikana. Jari Andersson oli poissa kokouksesta klo 11.00 - 11.13 asian käsittelyn aikana. Esittelijä oli poissa kokouksesta klo 11.23 - 11.24 asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi
Matias Seini, Matias.Seini@pshp.fi
Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että todennäköisesti ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami muuttuu, koska teknisten reunaehtojen huomioiminen ei ollut niin perusteellista ja rakennusten kunto oli arvioitu paremmaksi kuin vuoden 2018 alussa oli todettu.

Esisuunnittelun tilannetta käsiteltäessä hallituksen suunnittelukokousta edeltävässä infotilaisuudessa 2.9.2019 todettiin, että volyymiarvioihin vaikuttaa olennaisesti Hatanpään hyvinvointikampuksen erikoissairaanhoidon tulevaisuus, ja päädyttiin selvittämään tämä aikatauluineen ennen esisuunnittelun eteenpäin viemistä hankesuunnitteluun. Hallitus päätti suunnittelukokouksessaan 7.10.2019, että Tays uudistamisohjelman jatkovalmisteluun sisällytetään niiden toimintojen siirto Keskussairaalaan, joilla saavutetaan suuri hoidollinen synergia- ja tuottavuushyöty.
 
Löysimme suurimmasta mahdollisesta hoidollisesta synergia- ja tuottavuushyötynäkökulmasta vähäisen määrän toimintoja, jotka kannattaa siirtää. Nämä vapauttavat vuokrattua tilaa Hatanpäältä noin 1000 m2 ja eivät lisää tilakustannuksia Tays Keskussairaalassa.

Laajemman synergisen toiminnan siirtymisessä on tutkittu kahta vaihtoehtoa, joita ovat olleet 1) Hatanpäältä siirtyy vain loppuvaiheen osalta välittömästi suurimman synergiaedun tuova erikoissairaanhoito ja 2) Hatanpäältä siirtyy Taysin keskussairaalan yhteyteen kaikki synergiaa sisältävät toiminnot, eli koko erikoissairaanhoito.

Esittely vaihtoehdoista on esityksen liitteenä.

Kumpaakaan vaihtoehtoa ei ole toteutettavissa olennaisin osin ennen uudistamisohjelman jatkon valmistumista. Tämä menee noin vuosikymmenen päähän. Mitä pidemmälle katsotaan, sen kustannusneutraalimpi koko erikoissairaanhoidon siirtyminen on. Tulevaisuudessa myös Hatanpäällä tiloja täytyy uudistaa uudisrakentamalla. Myös mahdollinen Hatanpään vuokraisännyyden siirtyminen kiinteistösijoittajalle nostaa kustannuksia omaan taseeseen rakentamiseen verrattuna.

Ratkaisu on olennainen Tays Keskussairaalan uudistamisohjelman jatkamisen taustatiedoksi yksikköjen mitoituksien optimoimiseksi. Myöhemmin tehtynä siirto tarkoittaisi sitä, että Tays Keskussairaalan alueelle rakennettaisiin erillinen Hatanpäätä vastaava yksikkö, jolloin yksikkökohtaisia synergiaetuja ei saataisi. Siten nyt tehtävä linjaus valmistelun jatkoksi on erittäin kauaskantoinen.
 
Vaihtoehdot on käsitelty Tays uudistamisohjelman johtoryhmässä 12.2.2020 sekä uudistamisohjelman Hatanpää-ohjausryhmässä, jossa on mukana ollut myös Tampereen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kiinteistöpalveluiden virkamiesedustus.

Hallituksen päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • uudistamisohjelman toisen vaiheen lähtökohdaksi otetaan esitelty vaihtoehto 3 siten, että vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot keskitetään Kaupin kampukselle
 • ja että samalla jatketaan yhteistyötä syventävää keskustelua Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sote-valmistelun kanssa Hatanpään kampuksen toiminnoista tulevassa sote-ratkaisussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että päätöksenteon jälkeen puheenjohtaja Leena Kostiainen poistui kokouksesta klo 10:38 ja varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Olga Haapa-Aho saapui klo 9:03, Anneli Taina saapui klo 9:08, Leo Lähde saapui klo 9:12 ja Tuukka Liuha saapui klo 9:20 kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10:24 alkaen ja kokous jatkui klo 10:34. Jari Andersson saapui kokoukseen klo 10:34 asian käsittelyn aikana.

Esittelijä Tarmo Martikainen teki hallitukselle päätösehdotuksen. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, voidaanko päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hallitus oli yksimielinen, joten puheenjohtaja totesi päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Valmistelija

Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi
Matias Seini, Matias.Seini@pshp.fi

Perustelut

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami todennäköisesti tulee muuttumaan. Vanhojen rakennusten teknisiä reunaehtoja ei oltu huomioitu riittävän perusteellisesti. Lisäksi rakennusten kunto osoittautui odotettua heikommaksi kuin vuoden 2018 alussa oli ajateltu.

Hallituksen infotilaisuudessa 3.9.2019 esiteltiin toiminnallisesta näkökulmasta uudistamisohjelman remontoitavien rakennusten ja uudisrakentamisen eri sijaintivaihtoehtoja. Parhaimmaksi todetussa vaihtoehdossa uudisrakentaminen aloitettaisiin P-rakennuksen alueelta ja A- ja K-rakennukset purettaisiin.

Hallitus päätti 9.3.2020, että uudistamisohjelman loppuvaiheessa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot keskitetään Hatanpäältä Kaupin kampukselle. Tilaohjelmaan on lisätty Hatanpäältä siirtyvät toiminnat ja niiden osalta tilaohjelmaa edelleen tarkennetaan suunnittelun edetessä. Tilaohjelma on Hatanpään lisäyksen ja toiminnallisen suunnitelmien tarkentumisen myötä kasvanut vuoden 2018 arviosta 120 000 brm2 tämän hetken 160 000 brm2:öön.

Loppuvaiheen esisuunnittelua on jatkettu edellä mainittujen päätösten pohjalta. Esisuunnittelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista lähtökohtaa; toisessa B-rakennus säilytetään ja toisessa vaihtoehdossa B-rakennus puretaan.

Hankkeen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi oli tarpeellista kilpailuttaa suunnittelun ja rakentamisen konsulttiryhmä. Loppuvaiheen rakennuttamisen ja suunnittelun konsulttiryhmäksi valittiin rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kokoama suunnitteluryhmä sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä 30.9.2020. Loppuvaiheen suunnittelun ja rakentamisen arvioidaan kestävän 10-20 vuotta.

Konsulttiryhmän työ on käynnistynyt alueen Masterplan suunnittelulla arkkitehtityöyhteenliittymän toimesta. Tavoitteena on kevään 2021 aikana tarkentaa rakennusten sijaintia Kaupin kampuksella ja rakennusmassan laajuutta. Tarkasteluun haetaan erilaisia etenemisvaihtoehtoja, joissa keskeisenä asiana on B-rakennuksen tulevaisuus. B-rakennukseen ei ole mahdollista sijoittaa nykyaikaisia vuodeosastoja ja säilyessään se tulisi olemaan pääosin toimistokäytössä. B-rakennuksen purkaminen mahdollistaisi uuden yhtenäisen kokonaisuuden rakentamisen. Ratkaisuihin vaikuttaa merkittävästi alueen kaavoitus, josta käynnistetään keskustelut Tampereen kaupungin kanssa.

Masterplan-suunnittelussa on todettu, että A-rakennuksen purkaminen toiminnassa olevien B, K, D ja E -rakennusten välistä on teknisesti ja sairaalatoiminnan turvallisuuden kannalta haasteellista. Uusien ja vanhojen rakennusten keskellä toimittaessa rakentamisen vaiheistus on merkittävä reunaehto. K-rakennuksessa sijaitsevan Acutan tulee sijoittua lähelle tehohoitoa ja leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa, lisäksi tulee varmistaa sujuva ambulanssiliikenne. Näistä toiminnallisista syistä johtuen on tutkittava mahdollisuutta rakentaa Acuta nykyisen Q-rakennuksen kohdalle.

Sijaintivaihtoehtojen tarkastelun rinnalla arkkitehtisuunnittelu tuottaa yhdessä toiminnallisen suunnittelun kanssa tilojen ideaalimalleja. Tilojen laajuuteen ja sijoitteluun saadaan lisäksi pohjatietoa laajasta henkilö- ja logistiikkavirtojen analyysistä. Lisäksi pohjatietojen avulla tehdään laaja selvitys ja esitys eri toimintayksiköiden tuottavuutta parantavista keinoista päätöksenteon tueksi.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkastellaan toiminnallisuuden ja kustannusten kannalta, tavoitteena on saada realistinen kuva investoinnin laajuudesta ja kustannuksista.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun etenemistä seurataan säännöllisesti uudistamisohjelman johtoryhmässä. Laajan hankkeen organisoitumista varten on perustettu uudet ohjausryhmät ohjaamaan toiminnallista suunnittelua, tukipalvelujen kehittämistä ja tekniikan suunnittelua.

Asiaan liittyvä esittelymateriaali lisätään perjantaihin 5.3.2021 mennessä Viksun sähköiselle kokousalustalle.

Lisätietoja:

Arto Ranta, vs kehitysjohtaja, Arto.Ranta@pshp.fi, p.050 512 1546

Matias Seini, rakennuttajapäällikkö, Matias.Seini@pshp.fi, p. 050 340 5366

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun tilanteen
 • valita Masterplan vaihtoehdoista ne, joilla Tays uudistamisohjelman jatkosuunnittelua viedään eteenpäin 

Päätös

Hallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun tilanteen,
 • että suunnittelua jatketaan liitteessä kuvattujen vaihtoehtojen 1 ja 4 pohjalta ja lopullinen linjaus Q -rakennuksen purkamisesta tuodaan päätöksentekoon myöhemmin ja edelleen hallituksen käsittelyyn kokonaissuunnitelman tarkennettua
 • että vaihtoehto 2 liitetään toiminnalliseen suunnitteluun.

Kokouskäsittely

Keskustelun jälkeen  esittelijä muutti päätösehdotuksen 2. ponnen kuulumaan seuraavasti:Suunnittelua jatketaan liitteessä kuvattujen vaihtoehtojen 1 ja 4 pohjalta ja lopullinen linjaus Q -rakennuksen purkamisesta tuodaan päätöksentekoon myöhemmin ja edelleen hallituksen käsittelyyn kokonaissuunnitelman tarkennettua. 

Leena Kostiainen esitti, että myös vaihtoehto 2 liitetään toiminnalliseen suunnitteluun. Kostiaisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Matias Seiniä kuultiin asiantuntijana asian esittelyn aikana ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Merkittiin, että Pekka Järvinen, Arja Rinneaho ja Ilpo Sirniö poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami todennäköisesti tulee muuttumaan. Vanhojen rakennusten teknisiä reunaehtoja ei oltu huomioitu riittävän perusteellisesti. Lisäksi rakennusten kunto osoittautui odotettua heikommaksi kuin vuoden 2018 alussa oli ajateltu.

Hallituksen infotilaisuudessa 3.9.2019 esiteltiin toiminnallisesta näkökulmasta uudistamisohjelman remontoitavien rakennusten ja uudisrakentamisen eri sijaintivaihtoehtoja. Parhaimmaksi todetussa vaihtoehdossa uudisrakentaminen aloitettaisiin P-rakennuksen alueelta ja A- ja K-rakennukset purettaisiin.

Hallitus päätti 9.3.2020, että uudistamisohjelman loppuvaiheessa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot keskitetään Hatanpäältä Kaupin kampukselle. Tilaohjelmaan on lisätty Hatanpäältä siirtyvät toiminnat ja niiden osalta tilaohjelmaa edelleen tarkennetaan suunnittelun edetessä. Tilaohjelma on Hatanpään lisäyksen ja toiminnallisen suunnitelmien tarkentumisen myötä kasvanut vuoden 2018 arviosta 120 000 brm2 tämän hetken 160 000 brm2:öön.

Loppuvaiheen esisuunnittelua on jatkettu edellä mainittujen päätösten pohjalta. Esisuunnittelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista lähtökohtaa; toisessa B-rakennus säilytetään ja toisessa vaihtoehdossa B-rakennus puretaan.

Masterplan-suunnittelussa on todettu, että A-rakennuksen purkaminen toiminnassa olevien B, K, D ja E -rakennusten välistä on teknisesti ja sairaalatoiminnan turvallisuuden kannalta haasteellista. Uusien ja vanhojen rakennusten keskellä toimittaessa rakentamisen vaiheistus on merkittävä reunaehto. K-rakennuksessa sijaitsevan Acutan tulee sijoittua lähelle tehohoitoa ja leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa, lisäksi tulee varmistaa sujuva ambulanssiliikenne. Hallitus päätti 8.3.2021 suunnittelukokouksessa, että esisuunnittelua jatketaan kolmen eri Masterplan-vaihtoehdon mukaisesti, kaikissa vaihtoehdoissa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Acuta nykyisen Q-rakennuksen kohdalle.

Ratkaisuihin vaikuttaa merkittävästi alueen kaavoitus ja Tampereen kanssa käydyn keskustelun perusteella on perustettu työryhmä selvittämään mahdollisuuksia asemakaavan muutokseen. Työryhmässä on edustettuna PSHP, Tampereen kaupunki, ELY-keskus ja Museovirasto. Tavoitteena on etsiä sairaalatoiminnan kannalta optimaalista ratkaisua huomioiden nykyisen asemakaavan antamat reunaehdot, mutta myös mahdollisuudet poiketa nykyisistä kaavamääräyksistä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointeja rajoittava laki on voimassa vuoteen 2025.  Poikkeuslupa edellyttää, että investointi on palvelujen turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Tays uudistamisohjelman tuleva investointihanketta on esitelty sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Poikkeusluvan valmistelua jatketaan ja samalla arvioidaan mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksia hankkeen rahoitukseen.

Tilojen laajuuden ja sijoittelun suhteen on valmistunut laaja henkilöstö- ja logistiikkavirtojen analyysi, joka on arkkitehtisuunnittelun pohjana. Tays Hatanpään erikoissairaanhoidon tuominen Kaupin kampukselle muuttaa alueella olevaa toimintaa päivystyksellisestä toiminnasta enemmän suunnitelmalliseksi toiminnaksi, joka on huomioitu tilojen suunnittelussa.  Nuorisopsykiatrian palvelujen tarve on lisääntynyt ja tavoite on arvioida tilojen tarve osana Tays Uudistamisohjelman loppuvaihetta, varsinkin jos Q-rakennuksen lasten- ja nuorisopsykiatrin palveluille rakennetaan uusia tiloja.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun etenemistä seurataan säännöllisesti uudistamisohjelman johtoryhmässä. Laajan hankkeen organisoitumista varten on perustettu uudet ohjausryhmät ohjaamaan toiminnallista suunnittelua, tukipalvelujen kehittämistä ja tekniikan suunnittelua.

Uudistamisohjelman muissa hankkeissa psykiatrian T-rakennuksen ulkotaideteoksen hankinta on edennyt sopimusneuvotteluihin. Raimo Anttilan taidetoimikunnan esityksestä sairaanhoitopiirin johtaja teki päätöksen Heli Ryhäsen teoksen ”Lentoratoja” valinnasta.

Psykiatrian T-rakennuksen peruskivenmuuraus tilaisuus järjestetään 11.6.2021 pienimuotoisena erityisesti psykiatrian henkilöstölle suunnattuna etätapahtumana.

Asiaan liittyvä esittelymateriaali lisätään perjantaihin 7.5.2021 mennessä Viksun sähköiselle kokousalustalle.

Lisätietoja:

Arto Ranta, vs kehitysjohtaja, Arto.Ranta@pshp.fi, p.050 512 1546

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman suunnittelun tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Ilpo Sirniö oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 9:53-9:58 teknisten ongelmien johdosta.

Valmistelija

Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami todennäköisesti tulee muuttumaan. Vanhojen rakennusten teknisiä reunaehtoja ei oltu huomioitu riittävän perusteellisesti. Lisäksi rakennusten kunto osoittautui odotettua heikommaksi kuin vuoden 2018 alussa oli ajateltu.

Hallituksen infotilaisuudessa 3.9.2019 esiteltiin toiminnallisesta näkökulmasta uudistamisohjelman remontoitavien rakennusten ja uudisrakentamisen eri sijaintivaihtoehtoja. Parhaimmaksi todetussa vaihtoehdossa uudisrakentaminen aloitettaisiin P-rakennuksen alueelta ja A- ja K-rakennukset purettaisiin.

Hallitus päätti 9.3.2020, että uudistamisohjelman loppuvaiheessa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot keskitetään Hatanpäältä Kaupin kampukselle. Tilaohjelmaan on lisätty Hatanpäältä siirtyvät toiminnat ja niiden osalta tilaohjelmaa edelleen tarkennetaan suunnittelun edetessä. Tilaohjelma on Hatanpään lisäyksen ja toiminnallisen suunnitelmien tarkentumisen myötä kasvanut vuoden 2018 arviosta 120 000 brm2:stä tämän hetken 160 000 brm2:öön.

Loppuvaiheen esisuunnittelua on jatkettu edellä mainittujen päätösten pohjalta. Esisuunnittelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista lähtökohtaa; toisessa B-rakennus säilytetään ja toisessa vaihtoehdossa B-rakennus puretaan.

Masterplan-suunnittelussa on todettu, että A-rakennuksen purkaminen toiminnassa olevien B, K, D ja E -rakennusten välistä on teknisesti ja sairaalatoiminnan turvallisuuden kannalta haasteellista. Uusien ja vanhojen rakennusten keskellä toimittaessa rakentamisen vaiheistus on merkittävä reunaehto. K-rakennuksessa sijaitsevan Acutan tulee sijoittua lähelle tehohoitoa ja leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa, lisäksi tulee varmistaa sujuva ambulanssiliikenne. Hallitus päätti 8.3.2021 suunnittelukokouksessa, että esisuunnittelua jatketaan kolmen eri Masterplan-vaihtoehdon mukaisesti, kaikissa vaihtoehdoissa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Acuta nykyisen Q-rakennuksen kohdalle.

Ratkaisuihin vaikuttaa merkittävästi alueen kaavoitus ja Tampereen kanssa käydyn keskustelun perusteella on perustettu työryhmä selvittämään mahdollisuuksia asemakaavan muutokseen. Työryhmässä on edustettuna PSHP, Tampereen kaupunki, ELY-keskus ja Pirkanmaan Maakuntamuseo. Työryhmä on kokoontunut kahdesti ja lisäksi on järjestetty neuvottelu Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Tavoitteena on etsiä sairaalatoiminnan kannalta optimaalista ratkaisua huomioiden nykyisen asemakaavan antamat reunaehdot, mutta myös mahdollisuudet poiketa nykyisistä kaavamääräyksistä.

Kokouksessa esitellään uudet mahdolliset Masterplan-vaihtoehdot ja Uudistamisohjelman johtoryhmässä käydyn keskustelun perusteella ehdotetaan, että tässä vaiheessa ei esitetä B-rakennuksen purkamista vaan suunnittelua jatketaan materiaalissa esitetyn vaihtoehto 2 pohjalta, jossa B-rakennus säilyy ja sen läpi rakennetaan kulkureitit. Edellytyksenä on, että B-rakennuksen eteen on mahdollista rakentaa riittävällä laajuudella korkeaa rakennusmassaa. Tämä edellyttää poikkeamista asemakaavasta. Maakuntamuseon kanssa jatketaan neuvottelua mahdollisuuksista rakentaa korkeaa rakennusta osin B-rakennuksen eteen sekä mahdollisuuksista poiketa A-rakennuksen aulan suojelusta.

Alueen masterplan tulee valita toiminnallisuus edellä siten, että henkilöstön ja potilaiden näkökulmasta toimintojen etäisyydet eivät kasva liian suuriksi.

Esitetty vaihtoehto 2 edellyttää Q-rakennuksen purkamista. Ratkaisuun on päädytty, koska ydintoimintojen alueella ei ole tarpeeksi tilaa tarvittavalle rakentamiselle ja samaan aikaan toiminnassa olevalle sairaalalle. Q-rakennuksen tilanne tarkastellaan omana kokonaisuutena huolehtien, että toimintojen läheisyysperiaate Lasten- ja nuorten sairaalaan säilytetään.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointeja rajoittava laki on voimassa vuoteen 2025. Poikkeuslupa edellyttää, että investointi on palvelujen turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Tays uudistamisohjelman tuleva investointihanketta on esitelty sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Poikkeusluvan valmistelua jatketaan ja samalla arvioidaan mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksia hankkeen rahoitukseen.

Asiaan liittyvä esittelymateriaali lisätään perjantaihin 11.6.2021 mennessä Viksun sähköiselle kokousalustalle.

Lisätietoja:

Arto Ranta, vs kehitysjohtaja, Arto.Ranta@pshp.fi, p.050 512 1546

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman suunnittelun tilannekatsauksen.

 • suunnittelua jatketaan Masterplan vaihtoehdon 2 pohjalta, jossa B-rakennus säilytetään ja sen ympärille rakennetaan uudisrakennukset.

 • käynnistetään asemakaavasta poikkeamisluvan hakeminen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami todennäköisesti tulee muuttumaan. Vanhojen rakennusten teknisiä reunaehtoja ei oltu huomioitu riittävän perusteellisesti. Lisäksi rakennusten kunto on osoittautunut odotettua heikommaksi kuin vuoden 2018 alussa oli ajateltu.

Hallituksen infotilaisuudessa 3.9.2019 esiteltiin toiminnallisesta näkökulmasta uudistamisohjelman remontoitavien rakennusten ja uudisrakentamisen eri sijaintivaihtoehtoja. Parhaimmaksi todetussa vaihtoehdossa uudisrakentaminen aloitettaisiin P-rakennuksen alueelta ja A- ja K-rakennukset purettaisiin. 

Hallitus päätti 9.3.2020, että uudistamisohjelman loppuvaiheessa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot keskitetään Hatanpäältä Kaupin kampukselle. Tilaohjelmaan on lisätty Hatanpäältä siirtyvät toiminnat ja laajuutta on tarkennettu suunnittelun edetessä. 

Esisuunnittelua jatkettiin konsulttiryhmän tuella, joka aloitti työskentelyn syksyllä 2020. Esisuunnittelussa on keskussairaalan kokonaissuunnitelmassa tarkasteltu kahta vaihtoehtoista lähtökohtaa, joko B-rakennus säilytetään tai B-rakennus puretaan.

Kaupin kampuksen kokonaissuunnittelussa on todettu, että A-rakennuksen purkaminen toiminnassa olevien B, K, D ja E -rakennusten välistä on teknisesti ja sairaalatoiminnan turvallisuuden kannalta haasteellista. Uusien ja vanhojen rakennusten keskellä toimittaessa rakentamisen vaiheistuksesta muodostuu merkittävä reunaehto. K-rakennuksessa sijaitsevan Acutan tulee sijoittua lähelle tehohoitoa ja leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa, lisäksi tulee varmistaa sujuva ambulanssiliikenne. Näiden reunaehtojen pohjalta hallitus päätti 8.3.2021 suunnittelukokouksessa, että esisuunnittelua jatketaan kolmen eri masterplan vaihtoehdon mukaisesti, kaikissa vaihtoehdoissa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Acuta nykyisen Q-rakennuksen paikalle. 

Alueen asemakaava ja erityisesti A- ja B-rakennusten suojelumerkinnät vaikuttavat merkittävästi rakentamisen vaihtoehtoihin. Kaavan mahdollisuuksien selvittämiseksi perustettiin työryhmä, jossa on edustettuna PSHP, Tampereen kaupunki, ELY-keskus ja Pirkanmaan Maakuntamuseo.  

Kartoituksen pohjalta hallituksen suunnittelukokouksessa 14.6.2021 jatkosuunnitteluun valittiin masterplan vaihtoehto, jossa B-rakennus säilytetään ja ympärille rakennetaan uudisrakennukset. Vaihtoehto edellyttää poikkeamislupaa voimassa olevasta kaavasta. Hallitus päätti poikkeamislupahakemuksen valmistelun käynnistämisestä. Keskustelua on jatkettu kaavoituksen työryhmässä.

Tavoitteena on etsiä sairaalatoiminnan kannalta optimaalista ratkaisua huomioiden nykyisen asemakaavan antamat reunaehdot, mutta myös mahdollisuudet poiketa nykyisistä kaavamääräyksistä. Uudisrakentaminen edellyttää Q-rakennuksen purkamista, koska ydintoimintojen alueella ei ole tarpeeksi tilaa tarvittavalle rakentamiselle ja samaan aikaan toiminnassa olevalle sairaalalle. Q-rakennuksen tilanne tarkastellaan omana kokonaisuutena ja huolehditaan, että toimintojen läheisyysperiaate Lasten- ja nuorten sairaalaan säilytetään.

Kaavan poikkeamislupa etenee käsittelyyn syksyn aikana. Poikkeamisluvan rinnalla ehdotetaan käynnistettävän asemakaavan muutoshaku, joka pidemmällä aikavälillä mahdollistaa riittävän laajan uudisrakentamisen B-rakennuksen ympärille. Samalla on mahdollista päivittää kaava poikkeusluvalla tehtävän T-rakennuksen osalta vastaamaan toteutusta.  

Investointihanke on vaativille erikoissairaanhoidon toiminnoille välttämätön ja kiireellinen toteuttaa, koska nykyiset tilat ovat elinkaarensa päässä ja huono tekninen kunto aiheuttaa laajan toiminnan keskeytymisen riskin, heikentää sairaanhoitopiirin kykyä tuottaa lakisääteisiä palveluja sekä vaarantaa potilasturvallisuuden toteutumisen.

Tuottavuuden parantaminen on yksi keskeinen peruste investoinnille. Pirkanmaan hyvinvointialueen vaativan erikoissairaanhoidon tarve kasvaa väestön ikääntymisen ja väestön kasvun seurauksena ja nykyiset tilat eivät mahdollista erikoissairaanhoidon palvelujen toteuttamista 2030-luvulla. Uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun yhteydessä on toteutettu laaja tuottavuutta parantavien keinojen selvitys, jonka tulokset esitellään kokouksessa. Selvityksen perusteella rakennusinvestointiin suoraan liittyvä vuosittainen tuottavuuden lisäysmahdollisuus on 28,4 M € ja kokonaistuottavuuden potentiaali, kaikkien ehdotettujen keinojen toteutuessa, on 49 M € / vuosi. 

Toiminnan ja henkilöstön käytön kannalta on välttämätöntä rakentaa uudisrakennukset lähelle Etupihan L-, D- ja N-rakennusten tiloja ja toimintoja. Nykyisten hajallaan olevien toimintojen keskittämisellä voidaan saavuttaa merkittävää tuottavuuden kasvua, jolla vähennetään kustannusten kasvua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistus on edennyt, kun laki hyvinvointialueista astui voimaan 1.7.2021. Uuden lainsäädännön nojalla PSHP:n valtuusto voi tehdä uudistamisohjelman loppuvaiheen investointipäätöksen maaliskuuhun 2022 asti. Tays uudistamisohjelman investointihankkeesta on jatkettu keskustelua sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä keskustellaan erityisesti investointien päätöksenteosta ja rahoituksesta.

Päätöksenteossa on huomioitava, että rakentamishankkeiden aikajänne on pitkä, suunnittelusta käyttöönottoon voi mennä vuosikymmen.

Asiaan liittyvä esittelymateriaali lisätään perjantaihin 10.9.2021 mennessä Viksun sähköiselle kokousalustalle.

Lisätietoja:

Arto Ranta, vs kehittämisjohtaja, Arto.Ranta@pshp.fi, p.050 512 1546

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman suunnittelun tilannekatsauksen ja
 • käynnistää asemakaavan muutoshaun kaavasta poikkeamislupakäsittelyn rinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Hallituksen suunnittelukokouksessa 5.3.2018 linjattiin, että uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu käynnistetään volyymiarvioiden pohjalta ja laaditaan esisuunnitelma tilojen sijoittumisesta vanhoihin remontoitaviin tiloihin sekä mahdollisiin uudistiloihin. Tuolloin todettiin, että ennen vuotta 2011 laadittu uudistamisohjelman puiteraami todennäköisesti tulee muuttumaan. Vanhojen rakennusten teknisiä reunaehtoja ei oltu huomioitu riittävän perusteellisesti. Lisäksi rakennusten kunto on osoittautunut odotettua heikommaksi kuin vuoden 2018 alussa oli ajateltu.

Hallitus päätti 9.3.2020, että uudistamisohjelman loppuvaiheessa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot keskitetään Hatanpäältä Kaupin kampukselle. Tilaohjelmaan on lisätty Hatanpäältä siirtyvät toiminnat ja laajuutta on tarkennettu suunnittelun edetessä.

Esisuunnittelua jatkettiin konsulttiryhmän tuella, joka aloitti työskentelyn syksyllä 2020. Esisuunnittelussa on keskussairaalan kokonaissuunnitelmassa tarkasteltu kahta vaihtoehtoista lähtökohtaa, joko B-rakennus säilytetään tai B-rakennus puretaan.

Kaupin kampuksen kokonaissuunnittelussa on todettu, että A-rakennuksen purkaminen toiminnassa olevien B, K, D ja E -rakennusten välistä on teknisesti ja sairaalatoiminnan turvallisuuden kannalta haasteellista. Uusien ja vanhojen rakennusten keskellä toimittaessa rakentamisen vaiheistuksesta muodostuu merkittävä reunaehto. K-rakennuksessa sijaitsevan Acutan tulee sijoittua lähelle tehohoitoa ja leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa, lisäksi tulee varmistaa sujuva ambulanssiliikenne. Näiden reunaehtojen pohjalta hallitus päätti 8.3.2021 suunnittelukokouksessa, että esisuunnittelua jatketaan kolmen eri masterplan-vaihtoehdon mukaisesti, kaikissa vaihtoehdoissa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Acuta nykyisen Q-rakennuksen paikalle.

Alueen asemakaava ja erityisesti A- ja B-rakennusten suojelumerkinnät vaikuttavat merkittävästi rakentamisen vaihtoehtoihin. Kaavan mahdollisuuksien selvittämiseksi perustettiin työryhmä, jossa oli edustettuna PSHP, Tampereen kaupunki, ELY-keskus ja Pirkanmaan Maakuntamuseo. 

Kaavoituksen vaihtoehtotarkastelun pohjalta hallituksen suunnittelukokouksessa 14.6.2021 jatkosuunnitteluun valittiin masterplan vaihtoehto, jossa B-rakennus säilytetään ja ympärille rakennetaan uudisrakennukset. Uudisrakentaminen edellyttää Q-rakennuksen purkamista, koska ydintoimintojen alueella ei ole tarpeeksi tilaa tarvittavalle rakentamiselle ja samaan aikaan toiminnassa olevalle sairaalalle. Q-rakennuksen tilanne sovittiin tarkasteltavan omana kokonaisuutena niin, että toimintojen läheisyysperiaate Lasten- ja nuorten sairaalaan säilytetään.

Valittu masterplan vaihtoehto edellyttää poikkeamislupaa voimassa olevasta kaavasta. Hallitus päätti poikkeamislupahakemuksen valmistelun käynnistämisestä. Tavoitteeksi asetettiin etsiä sairaalatoiminnan kannalta optimaalista ratkaisua huomioiden nykyisen asemakaavan antamat reunaehdot, mutta myös mahdollisuudet poiketa nykyisistä kaavamääräyksistä. Keskustelua jatkettiin kaavoituksen työryhmässä.

Poikkeamislupa etenee käsittelyyn joulukuussa 2021. Poikkeamisluvan rinnalla on käynnistetty asemakaavan muutos, joka pidemmällä aikavälillä mahdollistaa riittävän laajan uudisrakentamisen B-rakennuksen ympärille. Samalla on mahdollista päivittää kaava poikkeusluvalla tehtävän T-rakennuksen osalta vastaamaan toteutusta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistus on edennyt, kun laki hyvinvointialueista astui voimaan 1.7.2021. Uuden lainsäädännön nojalla PSHP:n valtuusto voi tehdä uudistamisohjelman loppuvaiheen investointipäätöksen maaliskuuhun 2022 asti. Päätöksenteossa on huomioitava, että rakentamishankkeiden aikajänne on pitkä, suunnittelusta käyttöönottoon voi mennä vuosikymmen.

Uudistamisohjelma on kokonaisvaltainen toimintaprosessien uudistamis- ja kehittämishanke, jossa uusilla tiloilla pyritään tukemaan vaikuttavan hoidon toimintamalleja. Tays keskussairaalan vanhan osan uudistamisen hankesuunnitelma jakaantuu toiminnallisen suunnittelun ja rakentamisen suunnitelmiin. Toiminnallisen suunnittelun osio käsittelee uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuutta. Rakentamisen hankesuunnitelma koskee rakentamisen ensimmäistä vaihetta.

Investointihanke on vaativille erikoissairaanhoidon toiminnoille välttämätön ja kiireellinen toteuttaa. Loppuvaiheen suunnittelun tavoitteena on turvata Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut tulevina vuosikymmeninä. Pirkanmaan hyvinvointialueen vaativan erikoissairaanhoidon tarve kasvaa väestön ikääntymisen ja väestön kasvun seurauksena.

Nykyiset tilat eivät mahdollista erikoissairaanhoidon palvelujen toteuttamista enää 2030-luvulla. Taysin keskussairaalan alueen vanhimmat tilat ovat elinkaarensa päässä. Rakennusten talotekniikan huono kunto aiheuttaa laajan toiminnan keskeytymisen riskin, heikentää sairaanhoitopiirin kykyä tuottaa lakisääteisiä palveluja sekä vaarantaa potilasturvallisuuden toteutumisen.

Keskeisenä tavoitteena on vastata kustannusten kasvuun parantamalla tuottavuutta. Toiminnan kehittämisellä ja nykyisin hajallaan olevia toimintoja keskittämällä arvioidaan saavutettavan ensin vuodesta 2023 alkaen 2 %:n tuottavuuden kasvu ja loppuvaiheen ensimmäisen vaiheen valmistuttua 5 %:n kasvu. Uudistamisohjelman toiminnan kehittämistoimet parantavat piirin käyttötaloutta ja tällä rahoitetaan toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätön rakennusinvestointi, joka osaltaan tukee toiminnan kehittämistä.

Toiminnallisen suunnittelun periaatteina on hoidon painottuminen raskaista hoidoista kevyempiin hoitoihin. Avohoitopainotteisuus lisääntyy ja digikehittäminen mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat palvelukanavat. Tilasuunnittelun periaatteena on varautua tulevaisuuden tarpeisiin muuntojoustavalla tilasuunnittelulla, luoda selkeyttä sairaalan kulkureitteihin ja luoda miellyttävä ympäristö potilaille, työntekijöille ja vierailijoille.

Tilasuunnittelua on varmennettu toimintojen tila- ja paikkamääräsimulaatioilla sekä kartoittamalla yksikköjen kehittämistoimilla saavutettava tuottavuuspotentiaali.

Loppuvaiheen suunnittelussa mukana olevissa tiloissa sijaitsee sairaalan keskeiset toiminnot, kuten päivystys Acuta, tehohoito ja leikkaussaleja sekä laajasti vuodeosasto ja poliklinikkatoimintaa.

Uudistuvat yksiköt ovat gastroenterologia ja gastrokirurgia, gynekologia ja äiti-lapsi -yksikkö, kuvantaminen, pääkeskus (neuroalat ja korva-, nenä- ja kurkkutaudit), kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualue, ihotaudit, sisätaudit ja keuhkosairaudet, urologia ja yleiskirurgia, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.

Uudet tilat ja kasvavat potilasvolyymit edellyttävät myös potilashoitoa tukevien palvelujen tilojen ja toiminnan uudistamista.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vaiheen I tarkoituksena on siirtää nykyisin sairaalan A-, B- ja K-rakennuksissa sijaitsevat toiminnot sekä FM1 rakennuksessa toimiva teho-osasto uudisrakennuksiin B-rakennuksen eteläpuolelle. Tällä saadaan varmistettua, että sairaalatoiminta voi jatkua häiriöttömästi II vaiheen rakentamisen aikana. Rakentamisaikataulu on vv. 2023-2029.

Rakentamisen toisen vaiheen ratkaisujen tarkentaminen ja käsittely päätöksenteossa tapahtuu sen jälkeen, kun ensimmäisen vaihe on edennyt toteutukseen. Toisessa vaiheessa keskitetään vuokratiloissa toimivaa vaativaa erikoisairaanhoitoa keskussairaalan alueelle. Tällä hankesuunnitelmalla ei sitouduta vaiheen II ratkaisuihin tai toteutukseen.

Hankesuunnitelmassa I vaiheen kokonaiskustannusarvio sidotaan Haahtela-tarjoushintaindeksiin. Kokonaiskustannusarvio on lokakuun 2021 indeksitason mukaan 698 milj. euroa. Kustannusarvio sisältää toiminnallista osuutta 39,6 milj. euroa ja aluerakentamista 109,1 milj. euroa (logistiikkakeskus, pysäköinti, syklotroni, purkutyöt, väistötilat, aluetekniikka).

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvion noin 700 milj. euron arvioidut vaikutukset käyttötalouteen ovat hankesuunnitelman laskelmassa suuntaa-antavia. Laskelman mukaan vuoteen 2035 mennessä uudistamisohjelman loppuvaiheen 1. vaihe parantaa sairaanhoitopiirin käyttötaloutta tuottavuuden kasvun myötä. Lainaa saadaan ainakin tällä hetkellä melko alhaisin kustannuksin ja pitkällä laina-ajalla. Laskelmassa on käytetty 2 %:n korkoa ja 25 vuoden laina-aikaa. Korko saattaa käytännössä jäädä vieläkin alhaisemmalle tasolle. Laskelman mukaan sairaanhoitopiirin käyttötalous paranee investoinnin myötä yhteensä noin 95 milj. euroa vuosina 2021-2035. Laskelmassa on huomioitu loppuvaiheen ensimmäisen vaiheen valmistumisen myötä 5 %:n tuottavuushyöty. Lisäksi 1. vaiheen valmistumisen myötä vuodesta 2029 alkaen on arvioitu noin 20 milj. euron vuotuinen lisäkate ulkokuntamyynnin kasvusta ja vapaan hoitopaikan valinnasta.

Tays Uudistamisohjelman loppuvaiheen I vaiheen rakentamisen hankesuunnitelma ja toiminnallisen suunnittelun hankesuunnittelma ovat liitteinä. 

Asiaan liittyvä oheismateriaali (kehittämisjohtajan esittelydiat) tallennetaan sähköiselle kokousalustalle perjantaihin 5.11.2021 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • hyväksyä esittelytekstissä ja liitteissä kuvatun Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen I vaiheen hankesuunnitelman,
   
 • pitää hanketta välttämättömänä ja kiireellisenä erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi ja edellyttää, että suunnittelua ja rakentamisen valmistelua jatketaan hankesuunnitelman pohjalta,
   
 • esittää valtuustolle Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen I vaiheen investoinnin käynnistämistä edellyttäen, että rajoituslain vaatima sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti

 • hyväksyä esittelytekstissä ja liitteissä kuvatun Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen I vaiheen hankesuunnitelman,
   
 • että tällä hankesuunnitelmalla ei sitouduta vaiheen II ratkaisuihin tai toteutukseen, 
   
 • pitää hanketta välttämättömänä ja kiireellisenä erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi ja edellyttää, että suunnittelua ja rakentamisen valmistelua jatketaan hankesuunnitelman pohjalta,
   
 • esittää valtuustolle Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen I vaiheen investoinnin käynnistämistä edellyttäen, että rajoituslain vaatima sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa saadaan hankkeelle,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä poisti esittelytekstin toiseksi viimeisestä kappaleesta lauseen: "Edellä mainitut hankesuunnittelmien liitteet on tallennettu oheismateriaaliksi Teamsiin"

Lisäksi esittelijä lisäsi päätösehdotuksen toiseksi kohdaksi seuraavaa: "Tällä hankesuunnitelmalla ei sitouduta vaiheen II ratkaisuihin tai totetukseen"