Hallituksen suunnittelukokous, kokous 08.04.2019 08.50 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.