Hallituksen suunnittelukokous, kokous 09.03.2020 09.00 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma/Hankeraportti 28 (Ajanjakso IX-XII/2019)

559/2019

Valmistelija

  • Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi

Perustelut

Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnittelua jatkettiin kuluvalla kaudella Hatanpään erikoissairaanhoidon sijoittumisen laajuuden arvioinnilla. Arvioinnin kohteena ovat vaihtoehtoisesti olleet ne erikoissairaanhoidon toiminnot, joiden sijoittuminen Taysin erikoissairaanhoidon yhteyteen toisivat suurimman tuottavuuden ja toisena vaihtoehtona on arvioitu kaiken erikoissairaanhoidon siirtymistä Taysin kampukselle. Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnitelman valmistuminen vaihtoehtoratkaisuineen, vaiheistuksineen ja aikatauluineen päätöskäsittelyyn on arvioitu olevan valmis kesäkaudella 2020.  

Etupihan rakennushanke on edennyt suunnitellusti ja L-rakennus, pysäköintihalli kokonaisuudessaan sekä pääaula otettiin käyttöön syyskuussa 2020. Etupihan avajaisia vietettiin 27.9.2019, ja asiakasliikenne uuteen pääaulaan siirrettiin 28.9.2019.

F-rakennuksen rakentaminen on edennyt aikataulussaan ja budjetissaan, käyttöönotto on vuoden 2020 syyskaudella. Urakan sisällä erillisenä hankkeena on tehty MRI-laajennus, joka vastaanotettiin aikataulun mukaisesti syyskuussa 2019. Käyttöönotto on viivästynyt MRI-laiteongelmien vuoksi, jonka osalta käydään neuvotteluja laitetoimittajan kanssa Apteekki- ja kuvantamisliikelaitoksen toimesta. 

Kehitysvammahuollon terapiarakennuksen rakentaminen Pitkäniemessä eteni aikataulussaan, mutta sen kokonaisbudjetti ylittynee vähäisessä määrin. Tilat vastaanotettiin joulukuussa ja käyttöönotto on tammikuussa 2020. Erillisenä hankkeena samassa urakassa rakennettiin terapiarakennukseen tilat kehitysvammahuollon poliklinikalle, jotka käyttöönotettiin joulukuussa 2019.

Ruokapalvelujen annosjakelukeittiölle, sairaala-apteekin varastoautomaatille ja sädehoidon annossuunnittelumagneetille tarvittavat tilat rakennetaan R-rakennuksesta Tuomi Logistiikan keskusvarastolta vapautuviin keskusvarastotiloihin. Hanke on vaiheistettu kolmeen päävaiheeseen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Parhaillaan on käynnissä toinen vaihe. Rakennuksen käyttöönotto etenee vaiheittain joulukuulta 2020 helmikuulle 2021.

Taysin kampukselle siirtyvän psykiatrian uudisrakennuksen toteutussuunnittelu on valmistumassa ja urakkakilpailutus on käynnistymässä. Tays psykiatrian T-rakennuksen rakentaminen käynnistyy kesäkaudella 2020.

Hankeraportti 28 (ajanjakso IX - XII/ 2019) on esityksen liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  •  hyväksyä liitteenä olevan Tays uudistamisohjelman hankeraportin 28 (ajanjakso IX-XII / 2019).

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Anneli Taina poistui klo 11:24 ja Mauri Jussila poistui klo 11.26 kokouksesta ennen päätöksentekoa. Mauri Jussilan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi §:n 5 osalta valittiin Esa Mikkola.