Hallituksen suunnittelukokous, kokous 09.05.2022 09.01 Hybridi (Tammerkoski-kokoushuone ja Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Yrjö Schafeitel ja Pasi Viitasalo.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Schafeitel ja Pasi Viitasalo.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).