Hallitus, kokous 10.05.2021 10.30 Sähköinen kokous (alkaa heti suunnittelukokouksen päätyttyä)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Luottamushenkilöiden palkkiot - uusi valtuustokausi 2021

5431/2020

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Palkkiosäännön mukaan kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan luottamushenkilöille kokouspalkkio, jonka määrän vahvistaa valtuusto. Valtuuston, hallituksen ja johtokunnan sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan vuosipalkkio suorittaa kokonaispalkkiona, joka sisältää kokouspalkkiot. Vuosipalkkion ja kokonaispalkkion määrän vahvistaa valtuusto. (Palkkiosääntö 2 ja 4 §). Palkkiosääntö on liitteenä. 

Sairaanhoitopiirin valtuusto on 14.12.2018 § 20 edelllisen kerran korottanut palkkioita. 

Voimassaolevat luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ovat seuraavat:

 • valtuuston jäsen 190 euroa
 • hallituksen jäsen 190 euroa
 • johtokunnan jäsen 190 euroa
 • tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa
 • kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa

Lisäksi valtuuston ja hallituksen seminaareista ja iltakouluista maksetaan kokouspalkkio palkkiosäännön mukaisesti. Varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 12 000 euroa maksetaan kokonaispalkkiona. Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa, varapuheenjohtajalle 1 750 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa.  

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien lähetekeskustelun perusteella kokouspalkkioita esitetään korotettavaksi sairaanhoitopiirin suurimman omistajakunnan eli Tampereen kokouspalkkioiden tasolle. Vertailu kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista on oheismateriaalina. 

Puheenjohtajien vuosipalkkioiden osalta tulee ottaa huomioon, että sairaanhoitopiirin toimielimien kokousten ja asioiden määrät  eivät ole suoraan rinnastettavissa Tampereen kaupungin vastaavien toimielimien kokous- ja asiamääriin.

Puheenjohtajien vuosipalkkioita ja hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkiota esitetään korotettavaksi 10 %:lla.  

Korotukset esitetään tulevan voimaan uuden valtuustokauden 2021-2025 alusta lukien. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle että se korottaa luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ja vuosipalkkioita uuden valtuustokauden 2021 - 2025 alusta lukien seuraavasti:
   
  • valtuuston jäsen 380 euroa
  • hallituksen jäsen 280 euroa
  • johtokunnan jäsen 200 euroa
  • tarkastuslautakunnan jäsen 200 euroa
  • kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 200 euroa  
    
  • hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 13 200 euroa
    
  • vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi
   • valtuuston puheenjohtajalle 3 300 euroa
   • varapuheenjohtajalle 1 925 euroa
   • hallituksen varapuheenjohtajalle 2 750 euroa
   • johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 750 euroa
     
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.