Hallitus, kokous 10.05.2021 10.30 Sähköinen kokous (alkaa heti suunnittelukokouksen päätyttyä)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Tarja Ahonen ja Ilpo Sirniö

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Armi Kärki ja Ilpo Sirniö.