Hallitus, kokous 10.06.2019 08.00 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Etiikan edistämisrahastosta jaettava palkinto vuonna 2019

2771/2019

Valmistelija

  • Heikki Oksa, Heikki.Oksa@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on 15.12.2002 perustanut Tampereen yliopistollisen sairaalan 40-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahaston. Rahastosta palkitaan henkilöitä tai hankkeita, joiden voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esilletuomista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Pirkanmaan väestön terveydenhuollossa. Rahastosta myönnettävästä palkinnosta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus Pirkanmaan hoitoeettisen neuvottelukunnan esityksen perusteella. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto on myönnetty vuosittain.

Vuonna 2019 jaettavasta palkinnosta on informoitu mahdollisimman laajasti kirjeitse ja sähköpostitse terveydenhuoltoa lähellä olevia tahoja, organisaatioita ja potilas- ja kansanterveysjärjestöjä. Lisäksi palkinnosta ilmoitettiin Aamulehdessä.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi saatiin yhteensä 12, suluissa ehdottaja.

• Maakunnallinen apuvälinekeskus (ei ehdottajan nimeä)
• Luottamuslääkäri Kari Rasku (psykiatrian erikoislääkäri Riitta Larsen, Tampereen kaupunki)
• Siunauksela ry (Marja Pietarila, Nokia)
• Salla Saxén ja Heikki Saxén (dekaani Tapio Visakorpi, TaY)
• KOKEVA-hanke (Pirkanmaan Muistiaktiivit -työryhmä)
• Pirkanmaan Keliakiayhdistys ry (VATENK)
• Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry/Itu-työ/Outi Papunen (Sari Ahola ja Virva Antikainen)
• Tampereen evl-seurakuntien lastenohjaajat Taysin lastenosastoilla (Tays lastenosasto (LO1) hoitotyön eläkeläiset)
• Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden työhön valmentaja Elisa Nappa (Työllisyyspalveluiden johtaja Sari Ilovuori)
• Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen selviämis-   ja katkaisuhoitoaseman yksikkö (Psykososiaalisen tuen palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi ja hoitotyön päällikön sijainen Marja Nordling)
• Arvokas vanhuus ARVA ry (Lapinniemiseuran hallitus, psta Martti Santasalo)
• Tampereen Biopankin tutkimuskoordinaattori Minna M. Lahtinen (Kimmo Savinainen, Johanna Mäkelä, Kaarina Vääräjä, Hanna-Leena Norokorpi, Paula Nurmi ja Tarja Laitinen)

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta käsitteli ehdotuksia 7.5.2019 ja päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle, että palkinto myönnettäisiin YTM Salla Saxénille ja FT Heikki Saxénille.

Salla Saxén ja Heikki Saxén ovat monin tavoin nostaneet bioetiikan esille potilashoidossa ja tieteellisessä tutkimuksessa paitsi Pirkanmaalla myös valtakunnallisesti. He ovat tarkastelleet eettiseltä kannalta lääketieteen uusimpia kehitysaskeleita kuten geenitiedon käyttöä, geenien muokkausta, yksilöllistettyä hoitoa ja biopankkitoimintaa. He ovat tuoneet sosiaali- ja terveydenhuollon arkeen eettisen tapauskeskustelun. He ovat myös olleet perustamassa maahamme Bioetiikan instituuttia.

Palkinto luovutetaan YTM Salla Saxénille ja FT Heikki Saxénille sairaanhoitopiirin valtuuston 10.6.2019 pidettävän kokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastosta 5 000 euron palkinnon vuonna 2019 YTM Salla Saxénille ja FT Heikki Saxénille,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Merkittiin, että Pekka Järvinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.