Hallitus, kokous 12.01.2021 10.05 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 PSHP:n Tavaksi Vapaalla ry:n toiminta-avustusanomus vuodelle 2021

6217/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

PSHP:n Tavaksi Vapaalla ry on henkilökunnan virkistystoimintaa varten perustettu yhdistys (Ta-Va ry). Yhdistykseen voi kuulua jokainen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluksessa oleva tai palveluksesta eläkkeelle jäänyt henkilö.

Ta-Vaan kuuluvat tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi seuraavat konserniin kuuluvat yhtiöt ja osakkuusyhteisöt:

  • Coxa Oy
  • Fimlab Laboratoriot Oy
  • Tays Sydänsairaala Oy
  • Istekki Oy
  • Tullinkulman Työterveys Oy
  • Kiint Oy Kissantassu

Edellä mainitut yhtiöt ja osakkuusyhteisöt ovat maksaneet Ta-Va ry:lle toiminta-avustusta vakanssia kohden saman summan, kuin mitä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on myöntänyt avustusta Ta-Va ry:lle vakanssia kohden.

Ta-Va ry on esittänyt 15.12.2020, että sille myönnetään vuodelle 2021 avustusta vuoden 2021 talousarviossa vahvistetun vakanssimäärän mukaisesti 20 €/vakanssi.

Sairaanhoitopiiri on myöntänyt Ta-Va ry:lle avustusta vuosina 2011 - 2020  20 euroa/vakanssi eli vuosittain 116.590 -136.720 euroa.

Sairaanhoitopiirin vakanssimäärä (sivuvakansseineen) on 6853 vuoden 2021 alussa. (vuonna 2020 vakanssimäärä 6765). Em. vakanssimäärällä kerrottuna avustus aikaisemman käytännön mukaisesti 20 euroa/vakanssi on yhteensä 137.060 euroa (vuonna 2020  135.300 euroa).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ta-Va ry:lle 137.060 euron avustuksen vuodelle 2021 siten, että avustuksesta maksetaan puolet 26.2.2021 ja puolet 18.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.