Hallitus, kokous 13.12.2021 09.00 Sähköinen (Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Valtuuston päätösten 23.11.2021 täytäntöönpano

1509/2021

Valmistelija

  • Maria Toivakka, Lakimies, Maria.Toivakka@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 23.11.2021 laadittu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtävälle 26.11.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessa 23.11.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ei ole muutoin lainvastaisia,
     
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:

Kokouksen avaus. Merkitään.
33 § Nimenhuuot ja äänestysluettelon hyväksyminen. Merkitään.
34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään.
35 § Pöytäkirjan tarkastajat. Merkitään.
36 § Tays Uudistamisohjelman loppuvaihe, I vaiheen hankesuunnitelman hyväksyminen ja investoinnin käynnistäminen. 
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
37 § Muutokset vuoden 2021 talousarvioon
Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
38 § Valtuustoryhmän perustaminen
Valtuusto päätti merkitä tiedoksi ilmoituksen Perussuomalaisten perustetusta valtuustoryhmästä. Merkitään.
39 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen. Merkitään.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).