Hallitus, kokous 13.12.2022 16.00 Sähköinen (Teams)

§ 117 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Leena Mankkinen ja Seppo Parkkila.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Mankkinen ja Seppo Parkkila.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).