Hallitus, kokous 13.12.2022 16.00 Sähköinen (Teams)

§ 118 Valtuuston 5.12.2022 päätösten täytäntöönpano

406/2022

Valmistelija

  • Maria Toivakka, vs. hallintojohtaja, Maria.Toivakka@pirha.fi

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 5.12.2022 laadittu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtävälle 8.12.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi

Hallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessa 5.12.2022 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä. Päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ne ole muutoin lainvastaisia,
     
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:

Kokouksen avaus. Merkitään.
21 § Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen. Merkitään.
22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään.
23 § Pöytäkirjan tarkastajat. Merkitään.
24 § Ylöjärven edustajan ja varaedustajan vaihtuminen valtuustossa. Merkitään.
25 § Valtuuston II varapuheenjohtajan vaali. 
        Valtuusto päätti valita II varapuheenjohtajaksi Miia Kinnarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Merkitään noudatettavaksi.
26 § Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2021. Merkitään.
27 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen. Merkitään.
 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).