Hallitus, kokous 14.11.2022 08.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Juhani.Sand@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Minna Minkkinen ja Harri Vuorenpää.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Minkkinen ja Harri Vuorenpää.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).