Hallitus, kokous 14.11.2022 08.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Toiminta- ja talouskatsaus syyskuu 2022

4011/2022

Valmistelija

  • Sonja Lohilahti, Laskentapäällikkö, Sonja.Lohilahti@pshp.fi
  • Mikko Hannola, vs. talousjohtaja, Mikko.Hannola@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain ja välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidosta.

Toiminta- ja talouskatsaus syyskuulta 2022 löytyy alla olevasta linkistä.

Toiminta- ja talouskatsaus

Kuntalaskutettavia erikoissairaanhoidon avohoitotapahtumia on ollut tammi-syyskuussa 7 % vähemmän kuin vuonna 2021. Merkittävin lasku on toimialueella 1,  jossa infektiopolin koronasuoritteissa on huomattava lasku edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Huhtikuun lakon vaikutukset näkyvät kumulatiivisissa toteumissa. Acutassa erikoissairaanhoidon lääkärikäynnit ovat olleet tammi-syyskuussa edellisen vuoden tasolla.

Erikoissairaanhoidon kysyntä oli tammi-syyskuussa 2 % viime vuoden tasoa alhaisempi. Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneiden potilaiden määrä oli huomattavasti edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Psykiatrian hoitoon pääsyn tilanne on haastava.

Leikkaustoimenpiteitä on tehty tammi-syyskuussa 12 %  edellisvuotta vähemmän. Erikoissairaanhoidon hoitopäivien määrä oli tammi-syyskuussa 4 % edellisvuotta alhaisempi ja hoitojaksot vähentyivät 11 %. Kehitysvammahuollon avohoitotapahtumat vähentyivät 16 % ja hoitopäivät 7 %. Toimintojen supistaminen työtaistelutoimenpiteiden ja pandemian vuoksi sekä henkilöstövajeet ovat olleet syynä leikkaustoimenpiteiden merkittävään vähenemiseen.

PSHP:n ylijäämä oli syyskuun lopun tilanteessa 1,4 milj. euroa. Ylijäämäennuste on 2,6 milj. euroa. Talousarvio tälle vuodelle on suunniteltu 10,3 milj. euroa ylijäämäiseksi, jotta taseessa oleva alijäämä saataisiin katettua. Kertynyttä alijäämää sairaanhoitopiirin taseessa oli 31.12.2021 yhteensä 7,9 milj. euroa. Jäsen- ja ulkokuntamyyntien ennustetaan jäävän yhteensä 21,7 milj. euroa alle talousarvion. Ennustetta tasapainottaa se, että myös kulut ovat toteutumassa alle talousarvion, toimintakulut alittuvat talousarviossa 13,7 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu Mäntän käytöstä poistettujen rakennusten tasearvon alaskirjauksen myötä tulevat lisäpoistot.

Jos vuosi 2022 toteutuu ennusteen mukaisesti, niin jäsenkuntien tulee kattaa sairaanhoitopiirin taseeseen jäävä alijäämä, jonka suuruus olisi 5,3 milj. euroa. Jäsenkunnista on esitetty, että alijäämä tulisi saada katettua ilman erillislaskutusta esimerkiksi yhtiöiltä kerättävillä lisäosingoilla. PSHP:n suurimmilta yhtiöiltä on kerätty jo vuosien 2021 ja 2022 aikana merkittävä määrä lisäosinkoja ja alijäämää on taitettu myös maanmyyntituloilla yhtiöille sekä Tampereen kaupungille. Kun sairaanhoitopiirin toiminta loppuu, niin sen tekemää työtä jatketaan hyvinvointialueella. Merkittävät normaalitoiminnasta poikkeavat kertaluonteiset tuloerät tulevat vähentämään valtion nettokustannusperusteista rahoitusta hyvinvointialueille ja siten ne vääristävät hyvinvointialueen tulevaa rahoituspohjaa ja heikentävät palvelun tuottamisen mahdollisuuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen syyskuulta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin vs. talousjohtaja Mikko Hannolan esittely katsauksesta syyskuulta 2022.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).