Hallitus, kokous 14.12.2020 09.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen

1580/2020

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille. 

Tays tukisäätiön sääntöjen 6 §:n mukaan ”vähintään neljän (4) hallituksen jäsenen tulee olla Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnosta välittömästi vastaavan toimielimen jäseniä ja vähintään kahden (2) työskennellä Tampereen yliopistollisen sairaalan johtotehtävissä. Vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen tulee olla koulutukseltaan terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinnon suorittaneita. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee muodostua henkilöistä, jotka eivät ole työ- tai johtajasopimussuhteessa Tampereen yliopistolliseen sairaalan tai sen tytäryhtiön kanssa.”

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on nimennyt Tays tukisäätiön hallitukseen Tiina Surakan. Surakka on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen eikä jatka hallituksen jäsenenä.

Konserniryhmä esittää, että Tays tukisäätiön hallitukseen Surakan tilalle nimetään johtajaylilääkäri Juhani Sand.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • etttä Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n hallitukseen nimetään Juhani Sand.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sinikka Torkkola, Leena Kostiainen, Ilpo Sirniö, Leo Lähde ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja Juhani Sand ilmoitti estellisyydestä (HL 28 § 1 mom 1 k). Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hallitus valitsi Esa Mikkolan esityksestä yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Leena Mankkisen tämän pykän käsittelyä varten. Leena Mankkinen ryhtyi johtamaan puhetta.