Hallitus, kokous 15.04.2019 10.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.