Hallitus, kokous 15.06.2020 10.01 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin lakimies Maria Toivakalle läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.