Hallitus, kokous 15.06.2020 10.01 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Museotomikunta, jäsenen vaihtuminen

2692/2020

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 2005 alkaen toiminut hallituksen toimikaudekseen asettama museotoimikunta.

Museotoimikunnan jäsen Rauno Ihalainen on pyytänyt eroa museotoimikunnan jäsenyydestä. Museotoimikuntaan esitetään nimettäväksi Ihalaisen tilalle muutosjohtaja Rainer Zeiltin suostumuksensa mukaan. Museotoimikunnan sihteeri on myös vaihtumassa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää eron Rauno Ihalaiselle museotoimikunnan jäsenyydestä,
     
  • nimetä muutosjohtaja Rainer Zeitlin museotoimikunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
     
  • todeta, että toimikunta järjestää itse sihteeripalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.