Hallitus, kokous 16.12.2019 10.40 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtajan ehdotuksesta esityslistalla olevien asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että §:n 179 jälkeen käsitelläään § 181. Muut pykälät käsitellään esityslistan mukaisesti.
Lisäksi puheenjohtaja ehdotti, että Pasi Virtaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:ien 179 - 181 ajaksi sekä Ari Miettistä ja Timo Tiaista kuullaan asiantuntijoina §:n 181 käsittelyn aikana. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.