Hallitus, kokous 16.12.2019 10.40 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Taysin toimialueen 8 toimialuejohtajan nimeäminen

5696/2019

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 15 §:n mukaan hallitus nimeää Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialuejohtajan ja hänen varahenkilönsä. Hallitus on nimennyt 20.11.2017 § 214 toimialueen 8 (Tays Hatanpää) toimialuejohtajaksi palvelujohtaja Arto Rannan ajalle 1.1.2018 – 31.12.2021.

Toimialuejohtaja Arto Ranta siirtyy määräajaksi 7.1. - 30.9.2020 Taysin uudistamisohjelman projektipäälliköksi. Toimialueen 8 toimialuejohtajan määräaikaiseen tehtävään esitetään sisätautien vastuualuejohtaja Petri Oivasta. Petri Oivanen esitetään palkattavaksi vastaavin palkkaeduin kuin Arto Ranta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • nimetä Taysin toimialueen 8 toimialuejohtajaksi sisätautien vastuualuejohtaja Petri Oivasen toimialuejohtajan palkkaeduin ajalle 7.1. - 30.9.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.