Hallitus, kokous 16.12.2019 10.40 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Taysin toimialueen 8 toimialuejohtajan varahenkilön nimeäminen

5696/2019

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 15 §:n mukaan hallitus nimeää Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialuejohtajan ja hänen varahenkilönsä kuuden (6) vuoden määräajaksi.

Hallitus on nimennyt sairaalaylihoitaja Paula Hakalan Taysin toimialueen 8 toimialuejohtajan varahenkilöksi ajale 1.1.2018 - 31.12.2021 (hallitus 20.11.2017 § 214).  Paula Hakala on ollut virkavapaalla 11.3.2019 alkaen ja irtisanoutunut 1.10.2019 alkaen. Sairaalaylihoitajan tehtävissä sekä toimialuejohtajan varahenkilönä on toiminut/toimii ajalla 11.3.2019 - 31.12.2019 toimialueen 8 sisätautien vastuualueen ylihoitaja Anu Nyman. Anu Nymanin määräaikaista virkasuhdetta sairaalaylihoitajan avoimessa virassa on jatkettu sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä 30.10.2019 (§165)  ajalle 1.1.2020 - 30.6.2020. Anu Nyman esitetään nimettäväksi Taysin toimialueen 8 toimialuejohtajan varahenkilöksi nykyisin palkkaeduin ajalle 1.1. - 30.6.2020. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • nimetä Anu Nyman Taysin toimialueen 8 toimialuejohtajan varahenkilöksi nykyisin palkkaeduin ajalle 1.1 - 30.6.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.