Hallitus, kokous 16.09.2019 08.05 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallitus voi käyttää otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin (Hallitus 16.6.2014 § 118):

  • Vakituiseen virkaan tai työsuhteeseen ottaminen, harkinnanvaraiset palkan tarkistuspäätökset, henkilökohtaisen lisän maksamispäätös sekä ulkomaan opinto-, seminaari- ja kongressimatkoja koskevat päätökset, joista ei aiheudu kustannuksia sairaanhoitopiirille,
  • Erva-yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot sekä muiden hankintojen osalta kokonaiskustannusarvoltaan yli 100 000 euron hankintapäätökset. 

Otto-oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta.

Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat ajalta 20.8. - 9.9.2019 on tallennettu hallituksen Y-verkkolevyasemalle kokouskansioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • otetaanko sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 20.8. - 9.9.2019 hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti

  • että sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalla 20.8. - 9.9.2019 ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.