Hallitus, kokous 18.02.2019 10.40 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Yhteenveto testamenttilahjoituksista vuodelta 2018

816/2019

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on perustanut 14.3.2016 (§ 2) Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n. Tukisäätiö hallinnoi lahjoitus- ja testamenttivaroja keskitetysti sekä ohjaa lahjoitusvarat käytettäviksi lahjoittajien määräämiin tarkoituksiin.

Hallitus päätti 21.6.2016 (§ 185), että yli 100 000 euron arvoiset lahjoitukset käsittelee ja luovuttaa sairaanhoitopiirin hallitus Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle. Lisäksi hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin talousjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan sairaanhoitopiiriä enintään 100 000 euron määräisten lahjoitusten vastaanottamisessa sekä muissa lahjoituksiin liittyvissä toimenpiteissä sekä edelleen luovuttamaan lahjoitukset Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle. Lisäksi hallitus edellytti, että hallitukselle tulee raportoida vuosittain myös vastaanotetuista enintään 100 000 euron lahjoituksista ja niiden käsittelystä.

Hallitus on 29.1.2018 (6 §) merkinnyt tiedoksi sairaanhoitopiirin 19.12.2017 mennessä vastaanottamat alle 100 000 euron lahjoitukset ja niiden siirron Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle.   

Talousjohtaja on siirtänyt ajalla 20.12.2017 – 31.12.2018 vastaanotetut enintään 100 000 euron arvoiset lahjoitukset (salassa pidettävä) hallinnoitavaksi Tukisäätiölle.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi 20.12.2017 - 31.12.2018 vastaanotetut ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.lle siirretyt alle 100 000 euron lahjoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Esteellisyys

  • Leena Kostiainen, Ilpo Sirniö, Sinikka Torkkola, Kari-Matti Hiltunen, Tiina Surakka ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1. § 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.  

Kokouskäsittely

Leena Mankkisen esityksestä Esa Mikkola valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyä varten. Mikkola ryhtyi johtamaan puhetta.