Hallitus, kokous 19.04.2021 10.10 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Hallintoylihoitajan valinnan vahvistaminen ja palkkaus

4270/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen käsittelyssä 26.2.2021 § 24 

Hallintoylihoitajan virkaa haki määräajassa 12 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa). Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen sekä yhteenvedot soveltuvuusarvioinnista (salassapidettävät  julkisuuslain 24.1 § 29 k) ovat nähtävillä ennen kokousta valtuutetuille sairaanhoitopiirin kirjaamossa. 

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

 • valita hallintoylihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen terveystieteiden tohtori Elina Mattilan, 
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin hallituksen päättämään hallintoylihoitajan palkkauksesta ja virkasuhteen muista ehdoista,
   
 • että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita hallintoylihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen terveystieteiden tohtori Elina Mattilan, 
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin hallituksen päättämään hallintoylihoitajan palkkauksesta ja virkasuhteen muista ehdoista,
   
 • että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Pekka Järvinen tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko hallintoylihoitajan valinta tehdä yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti, että päätös voidaan tehdä hallituksen esityksen mukaan. 

Merkittiin, että kuultiin sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikaisen esittely hallintoylihoitajan valintaprosessista.

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
 • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Valtuusto on 15.3.2021 § 5 valinnut hallintoylihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen terveystieteiden tohtori Elina Mattilan. Valtuusto on oikeuttanut hallituksen päättämään hallintoylihoitajan virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta. 

Valtuuston päätös 15.3.2021 tulee lainvoimaiseksi 22.4.2021. Mattila on toimittanut valintapäätöksessä edellytetyn selvityksen määräajassa työnantajalle. Esitys hallintoylihoitajan palkkauksesta ja luontoiseduista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • vahvistaa valtuuston 15.3.2021 § 5 päättämän hallintoylihoitajan valinnan,
   
 • hyväksyä palkkaus ja luontoisedut liitteen mukaisesti,
   
 • että viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,
   
 • edellä olevat päätöskohdat ovat ehdollisia sille, että valtuuston päätös 15.3.2021 § 5 tulee lainvoimaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Tarja Heino-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  Esteellisyys todettiin.