Hallitus, kokous 19.09.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Johtavien viranhaltijoiden viransijaisuudet 

7791/2021

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi
  • Maria Toivakka, vs. hallintojohtaja, Maria.Toivakka@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin johdossa on loppuvuonna 2022 useita henkilömuutoksia.

Sairaanhoitopiirin johtavista viranhaltijoista eräitä on valittu jo Pirkanmaan hyvinvointialueen virkoihin. Hyvinvointialueelle virkaan 1.1.2023 valittu henkilö voidaan ottaaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.

HR-johtaja Raija Ruorasen virkasuhde päättyy 31.12.2022. HR-johtajan virkaa hoitaa viransijainen 26.9.2022 alkaen.

Sairaanhoitopiirin johdossa loppuvuoden osalta tapahtuvien henkilömuutosten osalta tuodaan johtavien viranhaltijoiden viransijasuudet tiedoksi hallitukselle. 

Viranhaltijan nimi Sairaanhoitopiiri (PSHP) Hyvinvointialue (Pirha)
Juhani Sand vs. sairaanhoitopiirin johtaja 40 % konsernipalvelujohtaja 60 %
Eija Tomás vs. johtajaylilääkäri ---
Suvi Liimatainen vs. hallintoylilääkäri ---
Pasi Virtanen talousjohtaja 20 % talousjohtaja 80 %
Mikko Hannola vs. talousjohtaja 80 % (20 % laskentapäällikkö) ---
Vuokko Ylinen hallintojohtaja 20 % hallintojohtaja 80 %
Maria Toivakka vs. hallintojohtaja 80 % (20 % lakimies) ---
Teija Liimatainen (26.9 lukien) vs. HR-johtaja (pois lukien hyvinvointialueelle siirtyvät vakanssiasiat)  ---

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä edellä kuvatun johtavien viranhalitjoiden viransijaisuudet tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).