Hallitus, kokous 19.09.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Ylöjärven edustajan ja varaedustajan vaihtuminen valtuustossa

11726/2022

Valmistelija

  • Maria Toivakka, vs. hallintojohtaja, Maria.Toivakka@pshp.fi

Perustelut

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.9.2022 valinnut Markku Mäki-Ventelän tilalle jäseneksi Jari Niemen ja Niemen varajäseneksi Tomi Saariston Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

  • että valtuusto merkitsee tiedoksi Ylöjärven kaupungin edustajan ja varaedustajan vaihdoksen valtuustossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).