Hallitus, kokous 20.04.2020 10.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 2M-IT Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

1900/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaahoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

2M-IT Oy  on sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö, josta PSHP omistaa pienen osuuden palveluiden järjestämiseksi.

Konserniryhmä esittää, että edustajaksi 2M-IT Oy:n yhtiökokouksiin nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • että 2M-IT Oy:n yhtiökokousedustajaksi nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

Päätös

Hyväksyttin.