Hallitus, kokous 20.04.2020 10.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kiinteistö Oy F-Medin yhtiökokousedustajan nimeäminen

1901/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut


Pirkanmaan sairaahoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Kiinteistö Oy F-Medi on toimii kiinteistöjen vuokrauksen ja hallinnan toimialalle ja hallinnoi Finn-Medi 1 -rakennusta.

Konserniryhmä esittää, että edustajaksi Kiinteistö Oy F-Medin yhtiökokoukseen nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • että Kiinteistö Oy F-Medin yhtiökokousedustajaksi nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

Päätös

Hyväksyttiin.