Hallitus, kokous 20.04.2020 10.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Testamenttilahjoitus

1109/2020

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Tampereen yliopistollinen sairaala on saanut testamenttilahjoituksen, joka on 3.3.2020 laaditun perukirjan mukaan arvoltaan yli 100 000 euroa. Hallitus on 21.11.2017 ( § 183) päättänyt, että se käsittelee yli 100 000 euron lahjoitukset.

Perinnönjättäjä on 12.8.2019 allekirjoittamassaan testamentissa määrännyt koko omaisuutensa Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosastolle. Testamentti, perukirja ja valtionkonttorin ilmoitus testamentin hyväksymisestä ovat liitteenä (salassa pidettävät).

Sairaanhoitopiiri on antanut toimeksiannnon kuolinpesän selvittämisestä ja realisoinnista puitesopimuksen perusteella Eversheds Asianajotoimistolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • ottaa kiitollisuudella vastaan testamenttilahjoituksen,
     
  • valtuuttaa hallintojohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan sairaanhoitopiiriä testamenttilahjoituksen vastaanottamiseen ja hoitamiseen, perukirjassa mainitun irtaimen omaisuuden myyntiin ja muihin mahdollisiin kuolinperän omaisuuden realisointiin liittyvissä toimenpiteissä.

Päätös

Hyväksyttiin.