Hallitus, kokous 20.04.2020 10.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Toimialueen 7 toimialuejohtajan varahenkilö sekä toimivallan siirto

1777/2020

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 15 §:n mukaan hallitus määrää toimialuejohtajan ja palvelukeskuksen johtajan sekä heidän varahenkilönsä kuuden (6) vuoden määräajaksi. Toimialuejohtajat ja palvelukeskuksen johtaja sekä heidän varahenkilönsä on nimetty 31.12.2021 saakka.

Toimialueen 7 toimialuejohtajan varahenkilö, ylihoitaja Anu Tanskanen on siirtynyt toisiin tehtäviin 30.3.2020. Toimialuejohtaja Sirpa Rainesalo on esittänyt, että toimialuejohtajan varahenkilöksi nimetään ylihoitaja Päivi Rissanenn 20.4.2020 alkaen.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voi siirtää tässä hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan sekä varahenkilön nimeämisessä on kysymys työnjohdollisesta ratkaisusta.

Esitetään, että jatkossa toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan varahenkilön nimeämisen osalta toimivalta siirretään sairaanhoitopiirin johtajale päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • nimetä toimialueen 7 toimialuejohtajan varahenkilöksi ylihoitaja Päivi Rissasen 20.4.2020 alkaen,
     
  • siirtää ratkaisuvallan toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan varahenkilön nimeämisestä  sairaanhoitopiirin johtajalle.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.