Hallitus, kokous 20.05.2019 10.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Talousarvion investointiosan muutos

2013/2019

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi
  • Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi

Perustelut

Kehitysvammapoliklinikka on toiminut FinnMedi 5:n tiloissa vuodesta 2010. Z-talojen purkuun ja siitä seuraaviin tilojen ketjutuksiin liittyen on luontevaa siirtää kehitysvammahuollon poliklinikkatoiminta Taysin kampukselta Pitkäniemen alueelle, missä Kehitysvammahuollon tukikeskus ja kuntoutuspalvelut ovat toimineet vuodesta 2015. Tilat kehitysvammahuollon poliklinikkatoiminnalle Pitkäniemeen on mahdollista toteuttaa korjaamalla tilat olemassa olevaan kehitysvammahuollon rakennukseen no. 72.

Perusteena Kehitysvammahuollon poliklinikan muutolle Pitkäniemeen kehitysvammahuollon kuntoutuspalvelujen yhteyteen on muutoksen tuoma yhteistyö kehitysvammahuollossa toimiville sekä asiakasprosessin ja palvelun parantaminen. Yhteisissä tiloissa ja yhdessä toimimalla henkilökunnan osaaminen saadaan laaja-alaisemmin käyttöön sekä avopalveluissa että määräaikaisilla kuntoutusjaksoilla. Lisäksi henkilökunnalla on nykyistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää omaa erikoisosaamistaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaalle prosessi selkeytyy ja informaationkulku paranee. Siirrosta on kuultu erityishuoltoneuvostoa. 

Tays/ Pitkäniemi
Tays Pitkäniemi -kokonaisuudelle on varattu 4,42 milj. euroa. Summa koostuu Kehitysvammahuollon terapiarakennukseen kohdennetusta 3 milj. euron määrärahasta sekä Tays/ Pitkäniemeen kohdennetusta yleiseen infrastruktuuriin varatusta 0,2 milj. euron määrärahasta ja Tays Pitkäniemen pieniin hankkeisiin varatusta 1,22 milj. euron määrärahasta. Pienten hankkeiden kokonaisuuteen esitetään 0,9 milj. euron korotusta liittyen Kehitysvammapoliklinikan siirtoon. Korotuksen jälkeen Pitkäniemen pienten hankkeiden kokonaisuuteen varattu määräraha on 2,12 milj. euroa.

Tays/KS yleinen infrastruktuuri
Yleiselle infrastruktuurille on varattu 9,51 milj. euron määräraha. Liittyen yllä esitettyyn Kehitysvammapoliklinikan siirtoon Pitkäniemeen, esitetään rakennuksen 72 remontoinnissa käytettävä raha 0,9 milj. euroa vähennettäväksi Yleiselle infrastruktuurille vuonna 2019 varatusta määrärahasta. Tarkistetuksi talousarvioksi infrastruktuurin osalle muodostuu 8,61 milj. euroa. Vähennys kohdistuu infrastruktuurin Liikennealueet ja logistiikka -alariville. Vähennys 0,9 milj. euroa kohdennetaan seuraavasti:

Jäteimujärjestelmän putkiston liittymistä A, B, H -rakennuksiin on mahdollista vähentää 0,3 milj. euroa. Hanketta ei toteuta ennen kuin AKB-jatkosuunnitelma selviää. Lisäksi aikuispsykiatrian liikennejärjestelyihin on varattu Z- ja R-rakennusten puolella 0,6 milj. euroa.  Järjestelyjen toteuttaminen voidaan siirtää tuonnemmaksi muiden hankkeiden yhteydessä toteutettavaksi (Z-talojen purku, Y-talojen tekniikan järjestelyt).

Investointimenoihin (ilman liikelaitosta) on varattu vuoden 2019 talousarviossa 118,3 milj. euroa. Tämä esitys ei muuta investointimenoihin varattua kokonaismäärärahaa, vaan tarkoittaa määrärahan siirtämistä kohteesta toiseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

  • että valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion investointiosaa muutetaan edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.