Hallitus, kokous 20.06.2022 10.02 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, Johtajaylilääkäri, Juhani.Sand@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).