Hallitus, kokous 20.06.2022 10.02 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Toiminta- ja talouskatsaus toukokuu 2022

4011/2022

Valmistelija

  • Sonja Lohilahti, Laskentapäällikkö, Sonja.Lohilahti@pshp.fi
  • Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidosta.

Toiminta- ja talouskatsaus toukokuulta 2022 päivittyy alla olevan linkin taakse torstain 16.6. aikana.

Toiminta- ja talouskatsaus

Erikoissairaanhoidon kysyntä on ollut alkuvuonna edelisen vuoden tasolla. Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneiden potilaiden määrä oli edelleen korkea; tilanne on ollut haastavin toimialueella 5 ja silmäkeskuksessa.

Alkuvuoden työtaistelutoimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi toiminnan tasoon. Kuntalaskutettavia erikoissairaanhoidon avohoitotapahtumia on ollut tammi-toukokuussa 7 % viime vuotta vähemmän. Merkittävin lasku on toimialueella 1, infektiopolin koronasuoritteet ovat vähentyneet huomattavasti edellisestä vuodesta. Leikkaustoimenpiteitä on tehty 18 % vähemmän kuin vuonna 2021. Toimintojen supistaminen työtaistelujen ja koronapandemian vuoksi sekä henkilöstövajeet ovat olleet syynä leikkaustoimenpiteiden vähenemiseen. Eniten leikkaustoimenpiteet ovat vähentyneet on toimialueella 3.  Erikoissairaanhoidon hoitopäivien määrä oli tammi-toukokuussa 3 % edellisvuotta alhaisempi ja hoitojaksot vähentyivät 11 %. Kehitysvammahuollossa hoitopäivät vähentyivät 8 % ja avohoitotapahtumat 17 %.

Tuottavuus oli tammi-toukokuussa kokonaisuudessaan 9 % vuoden takaista tilannetta huonommalla tasolla, mikä on seurausta alkuvuoden haasteista, mm. työtaistelutoimista. Acutassa tilanne on päinvastainen: siellä sekä kokonaistuottavuus että työn tuottavuus ovat nousseet edellisvuoden tammi-toukokuuhun nähden.

PSHP:n ylijäämä oli toukokuun lopussa 8,0 milj. euroa. Ylijäämäksi ennustetaan 9,3 milj. euroa, joka on noin 1,0 milj. euroa alle budjetoidun ylijäämän. Talousarvioon on suunniteltu vielä tälle vuodelle valtiolta saatavia koronatukia, jotka eivät tämän hetken tietojen mukaan ole toteutumassa. Maanmyyntejä on huomioitu ennusteessa 10,6 milj. eurolla ja Fimlabin osakkeiden myyntejä 2,0 milj. eurolla. Ennusteessa on epävarmuustekijöitä mahdollisten työtaistelutoimien ja edelleen myös koronan vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, Johtajaylilääkäri, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen toukokuulta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).