Hallitus, kokous 20.06.2022 10.02 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Valtuuston kokouksen 23.5.2022 päätösten täytäntöönpano

406/2022

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 23.5.2022 laadittu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtävälle 26.5.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, Johtajaylilääkäri, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessa 23.5.2022 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä. Päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ne ole muutoin lainvastaisia,
     
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:

Kokouksen avaus. Merkitään.
11 § Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen. Merkitään.
12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään.
13 § Pöytäkirjan tarkastajat. Merkitään.
14 § Mänttä-Vilppulan edustajan ja varaedustajan vaihtuminen valtuustossa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään. 
15 § Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin. Merkitään.
16 § Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen. Hallituksen ja tarkaslautakunnan ehdotukset hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
17 § Vuoden 2022 talousarvio, muutokset. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
18 § Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, henkilöstöstä ja toimitiloista. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään. 
19 § Taysin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen arviointiraporttii vuodelta 2021. Hallituksen ehdotus hyväksyttiiin. Merkitään.
20 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen. Merkitään.
 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).