Hallitus, kokous 21.01.2019 10.20 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus marraskuu 2018 ja toimintatiedot joulukuun osalta

264/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen. 

Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan. 

Johtajan katsaus kokonaisuudessaan joulukuun osalta (sisältäen myös taloustiedot) valmistuu vasta hallituksen tammikuun kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen marraskuulta 2018 sekä sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen joulukuulta 2018 koskien toimintatietoja

Päätös

Hyväksyttiin.