Hallitus, kokous 21.06.2021 10.05 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Hallituksen lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta

822/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on käsitellyt  arviointikertomuksen vuodelta 2020 tilinpäätöksen yhteydessä 24.5.2021.  

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on valmistellut tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta  liitteenä olevan hallituksen lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta,
     
  • esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Päätös

Hyväksyttiin.