Hallitus, kokous 21.06.2021 10.05 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Taysin erva-alueen eettinen toimikunta, varajäsenen vaihtuminen

1499/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 16 §:n mukaan sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta. Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Eettisen toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus. Alueelliseen eettiseen toimikuntaan sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään toimikunnista. Eettisessä toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden jäsenen tulee olla maallikkojäseniä.

Eettisen toimikunnan varajäsen kliininen opettaja Lauri Tuure on pyytänyt eroa toimikunnan jäsenyydestä heinäkuusta 2021 alkaen. Toimikunnan puheenjohtaja, professori Matti Korppi esittää, että Lauri Tuuren tilalle toimikunnan varajäseneksi nimetään LT, sisätautien erikoislääkäri Erja-Leena Paukkeri. Paukkeri on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää eron toimikunnan varajäsenyydestä kliininen opettaja Lauri Tuurelle 1.7.2021 alkaen,
     
  • nimetä toimikuntaan varajäseneksi LT sisätautien erikoislääkäri Erja-Leena Paukkerin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.