Hallitus, kokous 21.06.2021 10.05 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Valtuuston 24.5.2021 päätösten täytäntöönpano

1509/2021

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 24.5.2021 laadittu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 27.5.2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • todeta, että valtuuston kokouksessaan 24.5.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ei ole muutoin lainvastaisia,
   
 • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:

Kokouksen avaus. Merkitään.
8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään.
9 § Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen. Merkitään.
10 § Pöytäkirjan tarkastajat. Merkitään.

11 § Sairaanhoitopiirin arviointikertomus 2020
Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin. Merkitään.

12 § Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.
Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.

13 § Sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2020
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään.

14 § Luottamushenkilöiden palkkiot - uusi valtuustokausi 2021
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.

Kokouspalkkiot ovat uuden valtuustokauden 2021-2025 alusta lukien seuraavat:

 • valtuuston jäsen 380 euroa,
 • hallituksen jäsen 280 euroa,
 • johtokunnan jäsen 200 euroa,
 • tarkastuslautakunnan jäsen 200 euroa,
 • kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 200 euroa
   
 • hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 13 200 euroa

  vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi
 • valtuuston puheenjohtajalle 3 300 euroa
 • varapuheenjohtajalle 1 925 euroa
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 2 750 euroa
 • johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 750 euroa

15 § Terveysalan professuurin muutos
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.

16 § Taysin rakenneuudistus ja hallitosäännön muuttaminen
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.

17 § Sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.

18 § Taysin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen arviointiraportti 2020
Hallituksen ehdotys hyväksyttiin. Merkitään.

19 § Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.

20 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen. Merkitään.

 

Päätös

Hyväksyttiin.