Hallitus, kokous 21.09.2020 10.34 Hydridi-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Taysin erva-alueen eettinen toimikunta, jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen

1499/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 16 §:n mukaan sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta. Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Eettisen toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus. Alueelliseen eettiseen toimikuntaan sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään toimikunnista.  Eettisessä toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden jäsenen tulee olla maallikkojäseniä.

Varsinainen jäsen dosentti Jorma Pajamäki on pyytänyt eroa toimikunnan jäsenyydestä 9.9.2020 alkaen. Toimikunnan puheenjohtaja, professori Matti Korppi esittää, että Jorma Pajamäen tilalle toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi nimetään Jorma Pajamäen varajäsenenä toiminut professori Jari Laurikka.  Laurikka on antanut suostumuksensa tehtävään.  Lisäksi puheenjohtaja esittää, että Jari Laurikan varajäseneksi nimetään professori Teemu Murtola. Murtola on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myöntää eron dosentti Jorma Pajamäelle Taysin erva-alueen eettisen toimikunnan jäsenyydestä,
     
  • nimetä professori Jari Laurikan Taysin erva-alueen eettisen toimikunnan jäseneksi Jorma Pajamäen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
     
  • nimetä professsori Teemu Murtolan Taysin erva-alueen eettisen toimikunnan varajäseneksi Jari Laurikan tilalle jäljellä oleveksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.