Hallitus, kokous 22.11.2021 10.01 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 149 Kehittämisjohtajan virantäytön käynnistäminen

5701/2020

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon prosessien johtaviin viranhaltijoihin kuuluu kehittämisjohtajan virka (Hallintosääntö 11§ ja 13§). Kehittämisjohtaja johtaa sairaanhoitopiirin toiminnan uudistamista. Tehtävä sisältää toiminnan ja palvelun kehittämisen yhdistettynä tilasuunnitteluun ja investointiohjelman toteutukseen. Kehittämisjohtaja vastaa kokonaisuutena investointiohjelmasta. Tehtävässä korostuu yhteistyö eri asiantuntijoiden, ammattiryhmien, esihenkilöiden ja johtajien kanssa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan laajaa valmisteluyhteistyötä ja yhteistoimintaa luottamushenkilöstön sekä Pirkanmaan tulevan hyvinvointialueen (1.1.2023) sekä YTA-alueen (hyvinvointialueiden yhteistoiminta-alue) kanssa. Tehtävässä on eduksi alan laajat ja hyvät yhteistyöverkostot.

Kehittämisjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi viranhaussa edellytetään johtamis- ja kehittämiskokemusta toimialalta.

Tehtävä on ollut määräaikaisesti hoidettuna 1.10.2020 alkaen. Esitetään kehittämisjohtajan viran auki laittoa, jotta se voidaan täyttää mahdollisimman pian vuoden 2022 alusta. Viran täyttämisestä päättää hallitus (Hallintosääntö 34§). Kehittämisjohtajan tehtävä siirtyy liikkeenluovutuksella Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 kuten muutkin sairaanhoitopiirin tehtävät.

Tehtävä avataan haettavaksi kolmen viikon hakuajalla. Koeajasta päättää hallitus.  

Tehtävässä sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiiriin sähköisellä ilmoitustaululla, intra - ja internet - sivustolla sekä muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • avata kehittämisjohtajan viran haettavaksi siten, että virka on täytettävissä vuoden 2022 alusta alkaen niin pian kuin viranhaltija voi viran vastaanottaa,
     
  • viran hakuilmoituksen julkaisukanavista.

Päätös

Hallitus päätti

  • avata kehittämisjohtajan viran haettavaksi siten, että virka on täytettävissä vuoden 2022 alusta alkaen niin pian kuin viranhaltija voi viran vastaanottaa,
     
  • oikeuttaa valmisteleva viranhaltijan päättämään viran hakuilmoituksen julkaisukanavista.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti, että valmisteleva viranhaltija oikeutetaan päättämään viran hakuilmoituksen julkaisukanavista. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta ehdotuksensa kannatusta ja totesi, että hallitus on hyväksynyt yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).