Hallitus, kokous 22.02.2021 10.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kiint Oy Kissantassun eroaminen konsernitilistä

4195/2019

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohjeen mukaan konsernin maksuliikennettä ja maksuvalmiutta hoidetaan yhteisen konsernitilin kautta, jossa kaikki tytäryhtiöt ja erikseen sovitut muut konserniyhteisöt ovat mukana. Myös Tays Tukisäätiön omistama Kiint. Oy Kissantassu kuuluu konsernitiliin, ja kiinteistöyhtiön kanssa on tehty sopimus yhtiön tilin liittymisen ehdoista PSHP:n kanssa.

Kiint.Oy Kissantassu on hakenut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukea uudisrakennuksen lainarahoituikseen. ARA:lta on tullut korkotukihakemukseen lausunto, jossa sanotaan, että ARA ei voi nimetä Kiint.Oy Kissantassua yleishyödylliseksi yhteisöksi korkotukilain yleishyödyllisyyssäännösten mukaan, mikäli Kissantassun pankkitileihin on jollain muulla (omistajalla tai konserniyhteisöllä) käyttöoikeus.

Edellä mainitun vuoksi Kiint. Oy Kissantassun hallitus on päättänyt 2.2.2021 irtautua PSHP:n konsernitilistä.

Kiint.Oy. Kissantassulla ei ole merkitystä koko konsernin maksuvalmiuden varmistamiseen, joten irtautuminen on mahdollista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää 

  • osaltaan purkaa Kiint.Oy Kissantassua koskevan konsernitilisopimuksen selostusosassa mainituin perustein.

Päätös

Hyväksyttiin.