Hallitus, kokous 22.02.2021 10.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Henri Backman ja Anneli Taina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henri Backman ja Anneli Taina.