Hallitus, kokous 23.11.2020 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Monetra Oulu Oy:n osakkeen hankinta

5434/2020

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt 1.8.2016 sopimuksen tulkkauspalveluiden hankkimisesta Tampereen kaupungilta. Sopimuksessa Tampereen kaupunki on tulkkauspalvelun tuottajana ja sairaanhoitopiiri tilaajana.
Tampereen kaupunginhallitus on 31.8.2020 päättänyt, että tulkkauspalvelua tuottava yksikkö siirretään liikkeen luovutuksella Monetra-konserniin kuuluvalle Monetra Oulu Oy:lle 1.1.2021. Tämä päätös johtaa siihen, että sairaanhoitopiiri ei voi ostaa palvelua Tampereen kaupungilta 1.1.2021 alkaen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on velvollisuus järjestää asiakkaalle tulkki asiakkaan tullessa esimerkiksi tutkimukseen tai toimenpiteeseen sairaalaan.

Tampereen kaupungin tuottamana palvelu on toiminut hyvin, ja palvelua Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tuottanut Tampereen kaupungin henkilöstö siirtyy Monetra Oulu Oy:lle. Monetra Oulu Oy tuottaa useille kunnille kyseistä palvelua, mikä mahdollistaa laajan palveluvalikoiman sekä riittävät resurssit. Tämän ansiosta palvelun saannin vasteajat palvelisivat sairaanhoitopiirin tarvetta aikaisempaa paremmin. Tulkkauspalvelun ostaminen Monetra Oulu Oy:ltä varmistaisi digitaalisten ratkaisujen pitkäjänteisen kehittämisen sekä varmistaisi asianmukaisen laadun ja hintatason, josta ei voida varmistua edes määrävälein kilpailuttamalla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä Monetra-konsernin emoyhtiön Monetra Oy:n sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n osakas. Olisi tarkoituksenmukaista hankkia Monetra Oulu Oy:n osake ja hankkia tarvittavat palvelut tätä kautta. Yhden osakkeen hinta on tällä hetkellä 720 euroa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri liittyy Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen liitteenä olevalla liittymissopimuksella.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Heino-Tolonen, Tarja.Heino-Tolonen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hankkia yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen, 
     
  • hyväksyä liittymissopimuksen Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen, 
     
  • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään liittymissopimukseen vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan sen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitttiin, että Juhani Sand oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Merkittiin, että esittelijäksi ryhtyi sairaanhoitopiirin johtajan toinen varahenkilö Tarja Heino-Tolonen.