Hallitus, kokous 23.11.2020 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Henri Backman ja Eeva Moilanen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henri Backman ja Seppo Parkkila.