Hallitus, kokous 23.11.2020 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Valtuuston kokouksen 14.12.2020 asialista

811/2019

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin 14.12.2020 kokoontuvan valtuuston asialistalla ovat seuraavat asiat:

  • Tampereen kaupungin varajäsenen vaihtuminen valtuustossa
  • Vuoden 2020 talousarvio, talousarviomuutoksen tekninen korjaus
  • Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma
  • Luottamushenkilöiden palkkiot 2021
  • Tytäryhtiöille, kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle ja Tays tukisäätiölle asetettavat tavoitteet vuodelle 2021
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rahoitustoiminnan periaatteet
  • Pirkanmaan erikoisairaanhoidon päivitetty strategia 2025 (hallitus 30.11.2020)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi valtuuston kokouksessa 14.12.2020 käsiteltävät asiat.

Päätös

Hyväksyttiin.