Hallitus, kokous 23.05.2022 09.01 Hybridi (Tammerkoski tai Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 PSHP:n välitilinpäätös 1.1. - 30.4.2022

6387/2022

Valmistelija

  • Sonja Lohilahti, Laskentapäällikkö, Sonja.Lohilahti@pshp.fi
  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin raportointi muodostuu kuukausiraportoinnista ja kahdesta välitilinpäätöksestä, tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta.

Välitilinpäätös on laadittu ajalta 1.1. – 30.4.2022. Välitilinpäätösraportti toimitetaan jälkikäteen, raportti valmistuu perjantaina 20.5. Tarkentavaa aineistoa löytyy toiminta- ja talouskatsaukselta. Linkki toiminta- ja talouskatsaukseen.

Kuntalaskutettavia erikoissairaanhoidon avohoitotapahtumia on ollut tammi-huhtikuussa 8 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Merkittävin lasku avohoitotapahtumissa on toimialueella 1, laskuun vaikuttavat eniten infektiopolin koronasuoritteet koronatestaamisen määrän vähennyttyä. Huhtikuussa työtaistelutoimenpiteet vaikuttivat merkittävästi toimintaan ja avohoitotapahtumia kertyi 26 % edellisvuotta vähemmän. Acutassa erikoissairaanhoidon lääkärikäyntien määrä oli tammi-huhtikuussa 7 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi.

Erikoissairaanhoidon kysyntä on ollut tammi-huhtikuussa viime vuoden tasolla. Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneiden potilaiden määrä oli korkea. Eniten hoidon tarpeen arviointia odottaneita on ollut edelleen silmäkeskuksessa ja toimialueella 5.

Leikkaustoimenpiteitä on tehty tammi-huhtikuussa 21 % vähemmän kuin vuonna 2021, huhtikuun osalta lasku edellisvuoteen oli 43 %. Toimintojen supistaminen työtaistelutoimenpiteiden ja pandemian vuoksi sekä henkilöstövajeet ovat syynä leikkaustoimenpiteiden määrän vähenemiseen. Suurin vähennys on toimialueella 3.  Erikoissairaanhoidon hoitopäivien määrä oli tammi-huhtikuussa 3 % edellisvuotta alhaisempi ja hoitojaksot ovat vähentyneet 11 %. Kehitysvammahuollossa hoitopäivät ovat vähentyneet 20 % ja avohoitotapahtumat 9 %.

PSHP:n ylijäämä oli huhtikuun lopun tilanteessa 0,7 milj. euroa. Ennustessa ylijäämä on 5,1 milj. euroa, joka on 5,2 milj. euroa alle budjetoidun. Maanmyynnit (10,7 milj. euroa) on huomioitu ennusteessa. Fimlabin osakkeiden myynti on huomioitu ennusteeseen 2,0 milj. eurolla. Ennusteessa on merkittäviä epävarmuustekijöitä erityisesti työtaistelutoimien vuoksi.

Tuottavuus on ollut tammi-huhtikuussa kokonaisuudessaan 11,6 % vuoden takaista tilannetta huonommalla tasolla, mikä on seurausta mm. työtaistelutoimista. Huhtikuun toiminnan alhainen taso vaikuttaa tuottavuusmittariin merkittävästi. Tammi-maaliskuussa kokonaistuottavuuden lasku oli pienempi, 6,7 %. Acutassa tilanne näyttäytyy päinvastaisena: siellä sekä tuottavuus on noussut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä välitilinpäätöksen ajalta 1.1. – 30.4.2022 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).