Hallitus, kokous 23.05.2022 09.01 Hybridi (Tammerkoski tai Teams)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Jenni Jokinen ja Tuukka Liuha.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Jokinen ja Tuukka Liuha.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).