Hallitus, kokous 23.08.2021 10.21 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Valtuuston kokouksen 27.9.2021 asialista

811/2019

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 27.9.2021 esityslistalla on seuraavat asiat:

 1. Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali
 2. Valtuuston puheenjohtajiston vaali
 3. Valtuuston kokousten pöytäkirjan pitäminen
 4. Valtuuston kokouksesta tiedottaminen
 5. Hallituksen jäsenten vaali
 6. Tarkastuslautakunnnan jäsenten vaali
 7. Valtuustoryhmien perustaminen
 8. Valtuuston pöytäkirjan julkaiseminen yleisessä tietoverkossa
 9. Hallituksen lausunto vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi valtuuston kokouksen 27.9.2021 asialistan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).